"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2015. június 6., szombat

A liturgikus megújulás gyümölcsei 80. rész - "Női papok" a római egyházban

"Kerüljétek az erkölcstelenséget! Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testén kívül van, de a kicsapongó a tulajdon teste ellen vét. Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi? [1Kor 6,18-19]

Azzal az ürüggyel, hogy kevés, illetve nincsen pap, egyre inkább "hódít" az a megoldás, hogy a papoknak fenntartott "szerepeket", feladatokat nők veszik át Brazíliában. Ez látszik a következő képen, ahol is Viviane dos Santos, akit hivatalosan meg van bízva az evangélium felolvasásával és a prédikálással, amikor a pap hiányzik. Ezt a "szolgálatot" már tíz éve végzi.Forrás: traditioninaction.org

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison