"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2015. június 21., vasárnap

Ferenc pápa a keresztény Európa helyett az iszlám világot védi

Ferenc pápa ismét kimutatta, valójában mit támogat. Vén kontinensünk, pláne nyugati félteke, mintha teljesen felszámolná önmagát, és tiporja sárba legszentebb hagyományait, amikor keblére öleli az iszlámot. És erre mit tesz Ferenc pápa? A keresztény Európa helyett az iszlám világot védi.

A Hír24 tegnap közzétett hírcikkében olvassuk:
Isten bocsásson meg azoknak az embereknek és intézményeknek, akik bezárják kapuikat azon emberek előtt, akik menedéket keresnek – mondta Ferenc pápa szerdai audienciáján az európai menekültválságra utalva. Az egyházfő arra utalt, hogy Franciaország és Ausztria komoly határőrizeti szigorításokat vezetett be az Olaszország felől érkező menekültáradattal szemben.Ferenc pápa azt mondta: testvéreink, akik szülőföldjüktől messze keresnek menedéket, olyan otthonra szeretnének lelni, ahol félelem nélkül élhetnek. Az ő emberi méltóságukat tiszteletben kell tartani – mondta a pápa, hozzátéve, hogy a nemzetközi közösségnek közösen kell fellépnie azok ellen az okok ellen, amik a menekültáradatot kiváltják.
Az embernek egyszerűen megáll az esze ezeket olvasva, és felháborodásában bizony alig tudja türtőztetni magát. De nézzük sorjában!

Hol van az megírva, hogy keblünkre öleljünk mindenkit, aki ajtónkon kopogtat, különösen, ha olyanokról van szó, akik köztudottan kitúrnának a házunkból? Egyáltalán nem túlzás a kérdés, ugyanis a helyzet már most drámai. Elég megnézni képernyőnkön a szó szerint kontinensünkre beözönlő afrikai négerek minősíthetetlen viselkedését. A pápa eszerint magától értetődőnek tartaná, ha áthelyeznék Afrikát Európába?

Aztán a „félelem nélküli élet” joga csak az országhatárokon átsétáló, kamionokat feldúló, az utcákat fekáliájukkal járhatatlanná tevő jövevényeket illeti meg kizárólag? Miféle „emberi méltóság”-uk van mindazoknak, akik a társas együttélés legelemibb szabályait sem tartják tiszteletben?

No de itt van a pápai nyilatkozat talán legmegdöbbentőbb mondata: „A nemzetközi közösségnek közösen kell fellépnie azok ellen az okok ellen, amik a menekültáradatot kiváltják.” Akkor bizony mindenekelőtt a korántsem békésen „térítő” iszlámnak kellene hadat üzennie. (Leírtam már rovatomban többször ennek okait, nem ismétlem meg őket.) Mert ha így megy tovább, vége kontinensünkön a fehér ember bárminemű dominanciájának. Ami viszont, rasszizmus ide, rasszizmus oda, globális genocídiumot fog jelenteni.

Isten ne adja persze, hogy ez bekövetkezzen. De hogy maga a pápa is elvesztette a sulykot, tragédia. Azonban még mielőtt valaki katolikusként végképp kétségbeesne emiatt, megjegyzendő, hogy az effajta pápai nyilatkozatok nem dogmák, hitigazságok, csupán politikai állásfoglalások, s éppen ezért ennek megfelelően kezelendők.
ifj. Tompó László

Forrás: hunhir.info

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Apologéta:Ferenc pápa állításában az a HAZUGSÁG, hogy a menedékkeresők nagy többsége nem menedéket keres, hanem "jóléti megélhetést", vagy ahogyan régen mondtuk csencselést. Drog terjesztést, leány és gyermek kereskedelmet, és hasonlókat. Nos mindenki ez ellen tiltakozik és nem a tényleg rászorulók befogadása és segítése ellen. Ezt pedig ne öltöztesse be Ferenc se a Szentírásba és "kvázi a pápai tanításba". Mert a poszt szerzője pontosan és jól írja, hogy ez csak egy politikai nyilatkozat, ami ráadásul nem is az emberek védelmét szolgálja, és nem az isteni tanítást. Tehát nem kötelező a katolikusokra nézve. Mindenkinek azt ajánlom, hogy vesse össze a lényeget, a fogalmazást XIII. Leó pápa Rerum Novarum enciklikájával. Nos az egy katolikusnak igazodási pont és viselkedési kódex lehet, főleg a politikában. Én csak Ferencet tudom idézni: "Isten bocsásson meg Ferenc pápának, ahogyan viselkedik a katolikus hívekkel!"