"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2015. június 20., szombat

Jehova Tanúi: Olvasói levél tárgyi tévedésekkel

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]
"Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. Korán reggel ismét megjelent a templomban, ahol az egész nép köréje sereglett. Leült, és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok odavittek hozzá egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és azt mondták Jézusnak: »Mester! Ezt az asszonyt házasságtörésen kapták. Mózes a törvényben azt parancsolta nekünk, hogy az ilyeneket meg kell kövezni. Te ugyan mit mondasz?« Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és hogy bevádolhassák.
Jézus azonban lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor azok tovább faggatták őt, fölegyenesedett, és azt mondta nekik: »Aki közületek bűn nélkül van, az vessen rá először követ.« Aztán újra lehajolt, és írt a földre. Azok pedig ennek hallatára egymás után elmentek, kezdve a véneken, s ő egyedül maradt a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett, és azt mondta neki: »Asszony, hol vannak ők? Senki sem ítélt el téged?« Az erre így szólt: »Senki, Uram!« Jézus ekkor azt mondta neki: »Én sem ítéllek el. Menj, és többé már ne vétkezzél!«" [Jn 8,1-11] 
(Aktuális katolikus kiadás - Szent Jeromos Kiadó)

Nektek mi a kedvenc bibliaversetek?
"Jézus pedig az Olajfák hegyére ment. Virradatkor azonban ismét megjelent a templomban, és az egész nép odasereglett hozzá, ő pedig leült, és tanítani kezdte őket. Az írástudók és a farizeusok ekkor odavittek egy házasságtörésen ért asszonyt, és középre állítva, ezt mondták neki: „Tanító, ezt az asszonyt tetten érték, amikor házasságtörést követett el. Mózes azt írta elő nekünk a Törvényben, hogy az ilyen asszonyokat meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?” Ezt persze azért mondták, hogy próbára tegyék őt, hogy legyen mivel vádolniuk. Jézus azonban lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földre. Amikor nem hagytak fel a kérdezgetéssel, fölegyenesedett, és ezt mondta nekik: „Az vessen rá elsőként követ, aki bűntelen közületek.” És ismét előrehajolva tovább írt a földre. Akik pedig hallották ezt, távozni kezdtek, egyik a másik után, kezdve a vénektől, és ő ott maradt egyedül a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett, és ezt mondta neki: „Asszony, hol vannak? Senki sem ítélt el téged?” Az így szólt: „Senki, Uram.” Jézus ezt mondta: „Én sem ítéllek el. Menj el; mostantól fogva ne gyakorolj többé bűnt.” Sokakkal beszélgettem már erről, és jó ilyeneket megtudni a másikról, hogy melyik, és miért. Nos, nekem tegnapig a János 8:1-11-ig volt az. Emlékeztek? [Jn 8,1-11]
S hogy miért ez? Mert nagyszerűen visszaadja Jézust, az ő gondolkodásának és érzéseinek kvintesszenciája ez a 11 vers. Nem mondott ellent a törvénynek, hanem ezt mondta: fiúk, kezdje az, aki bűntelen. Önellenőrzésre, a lelkiismeret megvizsgálására, és BŰNBÁNATRA ÖSZTÖNZÖTT. Eredményesen, hiszen mindenki rájött, hogy nem kezdheti el dobálni az asszonyt, hiszen ő maga sem bűntelen. Milyen nagyszerű tanító Ő!!! Ne a másikat, hanem magadat ítéld. Ez összecseng az újszövetség többi tanításával. Sőt, Jézus elkezdhette volna a kövezést, lévén Ő bűntelen volt. De nem, Ő nem ítélte meg az asszonyt. Ha valaki megkérdezi tőlem, mit szeretek Jézusban: ezt, hogy Ő ilyen. Bölcs, igazságos, átgondolt, és megbocsájtó. Ez a szeretet. Ilyen a szeretet. Ilyen a Teremtő. Ilyen Jézus. Sajnos, hamarosan nem lesz kedvenc bibliaversem. Vagyis újat kell keresnem. Történt ugyanis, hogy egy beszélgetés alkalmával egy tanú elővette az "ezüst kardot" az újfordítású, revideált biblia ANGOL NYELVŰ kiadását. Tudjátok, amibe beletették azt a 2 könyvet (magyarázatokkal és érvelésekkel, amit Magyarországon 2 külön füzetecskében kaptunk meg egy kongresszuson.) És lesújtott az ezüst kard: ebben már nincs benne a János 8:1-11-ig. Aki teheti, ellenőrizze. Hová tűnt a kedvenc bibliai részem? Mit vétett, hogy apokrifnak minősítették? Igen, tudom, hogy a magyar kiadásban is apróbetűs volt, mert: "A Codex Sinaiticus és a Codex Vaticanus nevű kéziratok, továbbá a sínai szír kódex kihagyják az 53. verstől (Apologéta: itt most mire is gondol az író? Mert nem derül ki.) a 8. fejezet 11. versig (Apologéta: tessék szíves lenni összevetni a bevezető, katolikus szöveget az író által szöveggel. A katolikus jelenleg is elérhető a WEB-n ITT, de sok egyéb címen is.) terjedő részt, amelyben (eltekintve a különféle görög szövegekben és fordításokban mutatkozó eltérésektől) a következő olvasható:"

Számomra eddig egyértelmű volt, hogy miért is hagyta ki ezt a Vatikán: ha Jézus ilyen, akkor nekik sem lett volna joguk az inkvizícióhoz. (Apologéta: ráadásul ez tárgyi tévedés, vagy hazugság, mert az inkvizíciós ítéleket mindenkor a világi 'hatóságok hozták és hajtották végre, és nem a Vatikán. A Vatikán, illetve képviselője csak az Istenkáromlást, az eretnekséget mondta ki. Az ítélete és végrehjtását a világi vezetés végezte.) Nem lett volna joguk halálra ítélni az embereket mondvacsinált indokokkal, ahogyan évszázadokig tették. Én úgy gondoltam, ezért hagyták ki. Mármint a vatikáni kódexből. Főleg, mivel a többi fordításban is megtalálható, azaz kanonizált. Nyilván nem merték eltávolítani mindenünnen, tartva talán a megígért csapásoktól. A Vezető Testület nem tart ilyentől, mert az angol nyelvűben már nincs benne, és várhatóan a magyar nyelvűben sem lesz benne. Elgondolkoztam: akkor tévedtek, amikor beletették, vagy akkor, amikor kihagyták. Nektek mi a véleményetek? Mit tanácsoltok? Melyik történet az, ami hasonlóan visszaadja Jézus érzéseit, és irgalmát? Siessetek, adjatok tanácsot, mert ki tudja: ma holnap talán már az sem lesz megtalálható a bibliában.... kicsit szomorkás a hangulatom máma.

Forrás: jehovatanui.blog.hu

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Apologéta: ez az, amikor valaki csúsztat, vagy rosszabb esetben hazudik. Nem védem a Vatikánt, de igaztalanul bűnnel vádolni azt már nem.