"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2013. október 10., csütörtök

XXIII. János és II. János Pál pápák már régóta szentek - hazudja a cionista szervezet, a katolikusok ellensége

"Pilátus látta, hogy nem megy semmire, sőt a zajongás még fokozódik is. Vizet hozatott, s a nép szeme láttára megmosta kezét: „Ennek az igaz embernek vére ontásában én ártatlan vagyok - mondta. - Ti lássátok! Erre az egész tömeg zúgta: „Vére rajtunk és fiainkon! [Mt 27,24-25]
A niceai zsinat [325. május 20. - július 25.] azért ülésezett, hogy hitvitát folytasson az ariánus eretnekséggel, akik tagadták Jézus istenségét. A zsinat lezárásával kimondták Jézus istenségét [...az Atyával egylényegű...], elítélték Ariust és követőit. Innentől kezdve egyes emberek (még ha pápák is) mondhatják, azt, hogy visszavonja a zsidókkal szembeni Istengyilkosság vádját, de az Egyház nem mondhatja ki mert, akkor önmagát és Istentől kapott tanítását tagadná meg.

A kérdést másik oldala, hogy az Egyház az efezusi zsinaton [431. június 22. - július 31.] dogmaként mondta ki a nyisztoriánusok kiközösítése mellett Szűz Mária Istenanyaságát, Istenszülőségét. Ezért nevezik a keleti egyházakban Máriát Theotokosznak. A következtetést levonva kijelenthetjük, hogy Jézus Isten [az Atyával - aki Isten - egy lényegű], míg aki a világra szülte - bár csak az emberi testét adta neki, de - Jézus istensége miatt Istenszülő. Akik megölették Jézust, azok az Istent, mint emberi testet ölték meg.

Miért írtam mindezt le? Azért, mert a Magyar Kuriron (2013. október 2-án) megjelent egy cikk [lásd lentebb], amiben a legvéresebb szájú, katolikus ellenes, cionista [zsidó] lobbi szervezet örömujjong XIII. János és II. János Pál szenté avatása miatt, és kiemelten hivatkozzák a [Jézus által az egyháznak adott hit elárulását tartalmazó] II. Vatikáni Zsinati dokumentumot a: Nostra Aetate-t.
Apologéta

Most pedig lássuk az említett híradást:

II. János Pál már régóta szent


Az Anti-Defamation League – New York-i Rágalmazásellenes Liga – zsidó szervezet örömmel fogadta XXIII. János és II. János Pál szenté avatásának hírét. A zsidó közösség szerint már régóta szent mindkét pápa – fogalmazott a szervezet igazgatója, Abraham Foxman október elsején, New Yorkban.

Foxman emlékeztetett a XXIII. János pápa által bevezetett reformra, mely a Katolikus Egyháznak a zsidósághoz való viszonyát érintette, utalt továbbá II. János Pál pápa állás fogalására az antiszemitizmussal kapcsolatban. Mint ismeretes: Ferenc pápa szeptember 30-án, hétfőn jelentette be, hogy 2014. április 27-én Rómában emelik a szentek sorába két elődjét.

Az Anti-Defamation League igazgatója felidézte, hogy II. János Pál elítélte, Isten és az emberiség elleni bűnnek nevezte az antiszemitizmust. Péter óta ő volt az első a pápák sorában, aki látogatást tett a római zsinagógában. Foxman kiemelte a lengyel pápa látogatását a jeruzsálemi siratófalnál és annak jelentőségét, hogy diplomáciai kapcsolatokat kezdeményezett a Szentszék és Izrael között – szerepel a KNA katolikus hírügynökség közleményében.

A zsinat pápáját, XXIII. Jánost a zsidó szervezet vezetője a Vatikáni Zsinat (1962–1965) hátterében működő hajtóerőnek nevezte. A Nostra Aetate című dokumentummal a zsinat forradalmi újítást hozott a Katolikus Egyháznak a zsidókkal és a zsidósággal való kapcsolatában, és elítélte a zsidókat ért, őket „istengyilkosnak” tituláló, több évszázados vádat – fogalmazott. Mindkét pápa határozottan arra indította az Egyházat, hogy igaz ösvényen haladva, jobb kapcsolatokat ápoljon más egyházakkal – szögezte le Abraham Foxman, az Anti-Defamation Leaguea elnevezésű zsidó szervezet igazgatója.

Forrás: Magyar Kurír

Kyrie Eleison,  Kyrie Eleison, Kyrie Eleison