"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2013. október 16., szerda

Katolikus megbékélés az iszlámmal Assisi jegyében

Hit, remény, szeretet. És békesség. Ez mindenki legfőbb vágyai sorának az elején áll. Legalábbis mi katolikusok így gondoljuk/gondolnánk. Azon már túl vagyunk, hogy háborúzzunk a hitünkért, ezért megpróbáljuk magunkhoz édesgetni a más vallásúakat. Teljesen reménytelenül. Messze, nagyon messze van az, hogy hitünk szerint a hamis vallások követői feladják hitüket és az egy, igaz Isten hitére térve, azt követve eljussunk a mennyek országához itt a földön. Álljon itt mindenki okulására három rövid hír, vagy cikk, hogy az iszlám, akikhez Szentatyánk, Bergoglio dörgölődzik, hogyan viszonyulnak a katolikusokhoz, a keresztényekhez.


Az ulema fatvája: „A keresztények tulajdonát el szabad kobozni, hogy az iszlám forradalmat azzal finanszírozzák”


36 sunnita tudós kiadott egy fatvát (Apologéta: Az iszlám vallásban vallásjogi döntést jelent olyan esetben, mikor egy konkrét hitelméleti vagy vallásgyakorlati kérdésre nincs válasz sem a Koránban, sem a hadíszokban, sem a muszlim tudósok közmegegyezésében, az idzsmában) , mely megengedi, hogy a keresztények tulajdonát elkobozzák, és ezzel a dzsihádot finanszírozzák Assad és az alawiták ellen, akik bár szintén mohamedánok, de a sunniták szerint hitetlennek számítanak.

A sunnita tudósok Damaszkusz egyik külvárosában, Dumában gyűltek össze. A most kiadott fetva a mohamedánoknak megadja a jogot, hogy „a keresztények, drúzok, alawiták és más vallási kisebbségek, akik nem a próféta sunnita vallását követik, javait, házait, tulajdonát elkobozzák és kisajátítsák a maguk számára”.

Az iszlám tudósok zen kívül kijelentették, hogy „Damaszkusz minden lakójával meg kell szakítani a kapcsolatot és bojkottálni kell őket, mert azok elárulták a forradalmárokat vagy magukra hagyták őket”. A keresztényektől és más kisebbségektől elkobzott javakért kapott pénzt, követeli az ulema, a „forradalomra” kell költeni, mégpedig „fegyverek vásárlására és a mártírok családjaira”, akik az Assad elleni harcban estek el.
katholisches.info – 2013. szeptember 28.


Szaudi főmufti: „A seria minden keresztény templom lerombolását követeli meg”

Szaúd-Arábia főmuftija, Abd al-Aziz bin Abdullah Al asch-Schaich azt követeli, hogy az iszlám országokban minden keresztény templomot romboljanak le. A főmufti szerint a mohamedánok joga és kötelessége, hogy „az iszlám szent földjén” minden templomot leromboljanak, mert a kereszténységnek nincs joga, hogy ezeken a helyeken létezzen.

A főmufti a sariára, az iszlám jogra hivatkozik (Apologéta: az iszlám erkölcsi és vallási vezérelve; vallásjog. A saría az isteni kinyilatkoztatásban gyökeredzik, ily módon örök és változtathatatlan. A saría kiterjed a mindennapi élet valamennyi területére, még a tisztálkodási és étkezési előírásokra is. Legfőbb célja a közösség szabályozása), mely szerinte az egyetlen legitim jog, és aminek ezért egy ország minden életterét meg kell határoznia. A főmufti mostani kijelentésével az arab félszigeti emirátusokban tervezett néhány keresztény templom felépítése ellen tiltakozott. Szaúd-Arábiában egyetlen keresztény templom sincs, bár 3-4 millió keresztény dolgozik ott vendégmunkásként.

Abd al-Aziz bin Abdullah Al asch-Schaich (43) az iszlám legszigorúbb irányzata, a wahabizmus megalapítójának egyik utóda. Szaúd-Arábiában ez az irányzat van uralmon, amit egyfelől az iszlám szent helyei (Mekka is itt van) és a kőolaj-dollárok révén évtizedek óta a föld számos országába exportálnak, ami világszerte az iszlám radikalizálódását szolgálja. Abd al-Aziz bin Abdullah az Al asch-Schaich törzshöz tartozik, mely Szaúd-Arábiának hagyományosan a legmagasabb rangú vallási vezetőit adja. 1999 óta ő az ország főmuftija, és ezzel 1999 óta ő az ország legmagasabb rangú vallási vezetője.
katholisches.info – 2013. szeptember 30.


Nigéria: Iszlám terroristák álmukban ölték meg a tanulókat

Nigériában a Boko Haram (= a nyugati képzés bűn) megint halálos terrortámadást követett el. Szeptember 29-én mintegy 30 harcosuk megrohamozta az ország észak-keleti tartományában, Yobe-ben fekvő Gujba város mezőgazdasági iskoláját. Behatoltak egy hálóterembe, és 50 tanulót agyonlőttek. Azon kívül az osztálytermeket felgyújtották.

A Boko Haram iszlám istenállamot akar a többvallású országban alapítani. A terror elsősorban a keresztények ellen irányul. Szeptember 26-án egy protestáns pásztort és két gyermekét ölték meg az iszlamisták, akik a templomot és két házat is felgyújtottak.

Májusban a kormány rendkívüli állapotot hirdetett ki, de nem sok eredménnyel. Azóta 885 embert ölt meg a Boko Haram 39 támadásban. Egyedül szeptember közepe óta mintegy 195 embert mészároltak le.

A legvéresebb támadásban, mely szeptember 17-én egy város közelében történt, és amelyért a Boko Haram vezetője videó-felvételen vállalta a felelősséget, 142 utast, 14 falusit, 3 rendőrt és 2 katonát öltek meg.

Nigéria 165 millió lakosából több mint a fele mohamedán. A keresztények arányát 40-től 48 százalékra becsülik.
katholisches.info – 2013. október 1.

Forrás: Katolikus Honlap

Kyrie Eleison,  Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Apologéta: és, hogy folytassam a bevezetőt, a három hírben minden szerep a pusztítás atyjáé: fegyverek, (templom) rombolás, (tömeg) gyilkolás. PUSZTÍTÁS, PUSZTÍTÁS, PUSZTÍTÁS. És mindegyikben a cél a kereszténység, a katolikusság. Isten nevében. Ments meg minket Uram a pusztulástól, az örök haláltól, és tarts meg minket a Te szent Fiad által adott hitben.