"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2013. október 21., hétfő

Isten neve: Allah vagy Jahve, esetleg más...

Keresztény újság nem nevezheti Allahnak az Istent - így ítélkezett hétfőn egy malajziai fellebbviteli bíróság. A döntés mérföldkőnek számít egy olyan kérdésben, amelyben feszültség van Malajziában a többségi muzulmánok és kisebbségi keresztények között, s kérdéseket vet fel az utóbbiak jogaival kapcsolatban. A bíróság a kormány fellebbezésére egy 2009-es ítéletet fordított visszájára, amely lehetővé tette a The Herald című lapnak, hogy maláj nyelvű változata Allahnak nevezze az Istent, minthogy sok malajziai keresztény számára ez már több évszázados gyakorlat. Az első perben az akkori belügyminiszter egyik döntését támadták meg, miszerint a The Herald nem nevezheti Allahnak az Istent.

"Az Allah szó használata nem integráns része a keresztény hitnek. Használata zavart fog kelteni a közösségben" - jelentette ki hétfőn Mohamed Apandi Ali, a háromtagú bírói tanács elnöke. A májusi választások igencsak megosztották a malajziai társadalmat, azóta megnőtt az etnikumok és vallások közötti feszültség az országban. A választáson a városi szavazói réteg - amelynek része a kínai kisebbség egy jelentős hányada - elfordult az akkor már régóta kormányzó koalíciótól. Ennek ellenére Najib Razak maradt kormányon, és ő a választások óta megszilárdítani próbálta támogatottságát az etnikai szempontból többségben lévő és a törvény szerint ebből következően muzulmán hitű szavazók körében.

Az új kormány megszigorította a büntető törvénykönyvet, és ismét a maláj etnikumot előnyben részesítő politikát folytat, visszafordítva azokat a liberális reformokat, amelyek a társadalom nagyobb részének tetszettek ebben a soknemzetiségű országban.

A fellebbezési indítványban a kormány úgy érvelt, hogy az Allah elnevezés az iszlám sajátja, és a 2008-as belügyminiszteri döntés alapja a közrend fenntartása volt. A katolikus újság ügyvédei ezzel szemben azzal érveltek, hogy az Allah elnevezés már az iszlám születése előtt létezett, és a Borneó szigetén élő, maláj anyanyelvű keresztények már évszázadok óta így hívják az Istent. Az ügyvédek bejelentették, hogy fellebbeznek a hétfői ítélet ellen a legfelsőbb bírósághoz.

"Az államnak védenie kell a kisebbségek jogait. Minden vallásban ott van az Isten" - jelentette ki Lawrence Andrew, a The Herald alapító főszerkesztője. Indonéziában és az arab világ nagy részén nem tiltják a keresztényeknek, hogy Allahnak nevezzék az Istent.

Forrás: kuruc.info (MTI)

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Apologéta: De kereszténynek se nevezhető az, aki Istent Allahnak nevezi. A Szentírás Istent két néven említi és abban nincs benne, hogy Allah. A két név: Jehova vagy Jahve 8magánhangzók nélkül) és Eloha. Ezért mondjuk és tanítjuk, hogy a Ter könyvében két teremtés van leírva. Az első a Jahvista [Ter 1,1-2,4a], míg a második teremtéstörténet az Elohista [Ter 2,4b-2,25]. De ettől az apróságtól eltekintve elmondható, hogy a maláj bíróság indoklása abszolut pontos és helyénvaló. Nagyon jól látja a bíróság elnöke, hogy Az Allah szó használata nem integráns része a keresztény hitnek. Használata zavart fog kelteni a közösségben", amire én annyit mondok hogy nemcsak hogy nem integráns része, hanem nem része a keresztény, katolikus hitnek. Aki mást mond az szinkretista, de inkább eretnek. Nem véletlenül mondja Jézus Urunk a tanítványainak, hogy "Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére" [Mt 28,19] Ennek az az értelmezése, hogy valakinek a nevében, vagy még inkább valakinek a nevére venni (keresztelni) azt jelenti, hogy annak a valakinek a tulajdonába kerül. Így az az eldöntendő kérdés, hogy a muszlimok Istenének a névére (Allah) vagy a Szentháromságos egy isten nevére (Krisztus) veszünk (keresztelünk) valakit. Emlékeztetnék mindenkit, hogy már Szent Pál is figyelmezteti a Korintusi híveket: "Testvérek, Urunk, Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, éljetek mindnyájan egyetértésben, ne szakadjatok pártokra, legyetek egyek ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a felfogásban. Kloe hozzátartozói ugyanis azt a hírt hozták felőletek, testvérek, hogy pártokra szakadtatok. Arra gondolok, hogy akadnak köztetek, akik így nyilatkoznak: Én Pállal tartok, én meg Apollóval, én Kéfással, én meg Krisztussal. Talán megoszlott Krisztus? Vajon Pált feszítették értetek keresztre, avagy Pál nevében keresztelkedtetek meg?" [1Kor 1,10-13] Ha tehát a keresztségben az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében (vagy nevére) keresztelkedünk meg akkor Istent nem nevezhetjük Allahnak. Csak Atyának (Jahve [Jehova], Eloha, Jézus vagy Krisztus)