"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2013. szeptember 30., hétfő

Bergoglio nyílt levele az ateista főszerkesztőhöz

Bergoglio nyílt levélben szólította fel a nem-hívőket a párbeszédre. Öt évtizeddel a II. Vatikáni Zsinat után itt az idő „az előre gyártott koncepciók nélküli nyitott beszélgetésre”, írta a „La Repubblica” bal-liberális olasz napilap szerdai számában megjelent felhívásában Ferenc. A cél a hívők és a nem-hívők közötti „komoly és gyümölcsöző találkozás”.


Ferenc levelével a „Repubblica” alapító-kiadójának, az olasz anti-klerikális értelmiség egyik vezéralakjának, Scalfari-nak hetekkel korábban közölt esszéjére reagált. Scalfari „Egy nem-hívő kérdései a jezsuita pápához, aki magát Ferencnek hívja” című nyílt levelében fordult az egyházfőhöz. Ferenc válaszát a „La Repubblica” a szerdai (szeptember 11-i) kiadás első négy oldalán nagy körítéssel közölte le.

Ferenc válaszában hangsúlyozta, hogy az Istenben való hit végül is minden egyes ember saját lelkiismeretének döntése. Isten azoknak is megbocsát, akik nem hisznek Benne, ha ezzel a lelkiismeretüket követik, írja Ferenc.

Aki nem követi belső hangját, bűnt követ el, függetlenül attól, hogy hisz-e vagy sem. Isten irgalmának nincs határa, írja tovább Ferenc. Irgalma mindenkire vonatkozik, aki „őszinte és bűnbánó szívvel” fordul Istenhez. Ugyanakkor Ferenc levelében ismételten kiemelte a zsidóság centrális szerepét a keresztény hitre nézve. A II. Vatikáni Zsinat óta a katolikus egyház újra felfedezte, hogy a zsidó nép képezi a „szent gyökeret”, melyből Jézus származik.

Isten soha nem adta fel az Izraellel kötött szövetségéhez való hűséget, és a zsidó nép a maga részéről a hitét ezen évszázad „rettenetes megpróbáltatásain” át is megőrizte, folytatta Ferenc. A zsidóknak hitükhöz való eme ragaszkodása emlékezteti a keresztényeket arra, hogy ők is „mint a várakozás” zarándokai éltek, mondta Ferenc.

Ferenc ugyanakkor védelmezte a keresztény igényt az abszolút igazság birtoklására (Apologéta: ez így tévtanítás, mert az abszolút igazságot nem a keresztények birtokolják, hanem kizárólag a Jézus által alapított katolikus egyház lásd [Mt 16,18] "...mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat..."). Ez alatt azonban nem egy elvont igazságot ért, írja, mely vonatkozás nélkül áll a térben, hanem egy utat és egy életfeladatot. A keresztény meggyőződés szerint az igazság mindig Isten és az ember közötti „kapcsolatban” áll, és egy konkrét történelmi és kulturális kifejeződésben.

Forrás: Katolikus Honlap (kath.net)

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Apologéta: Ferenc levelének recenziója néhány nap múlva lesz olvasható a blogban.