"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2015. április 27., hétfő

Nyílt levél: Alföldi "Menjél az anyádba!" - őszinte vallomás az ő másságáról

"Ne hálj férfival, úgy, ahogy asszonnyal szokás hálni, ez gyalázatos dolog." [Lev 18,22]

Alföldi úr, vagy úrhölgy vagy gender!

A normális emberfia már azt sem tudja, hogyan kell megszólítani, mert eltekintve a gender állapottól, nem tudható, hogy ön most nő, vagy férfi. Kulkához írt "Nyílt levelem"hez hasonlóan önnek sem jár ki a tisztelt megszólítás, mert az ön másságnak hazudott beteges vonzódása saját neméhez, erre érdemtelenné teszi. Az csak úriembereknek és hölgyeknek jár.

Ön pontosan azt a szerepet választotta anno az "Ember tragédiájában", ami a buziságának legjobban megfelel, Lucifer, a sátán,az ördög, a kígyó és még nevezhetném más, hasonló neveken is, melyet ismer a történelem és a (szent)hagyomány. Most futottam bele, egy tavaly decemberi (coming out) cikkbe, ahol buziságáról beszél nyilvánosan, ezért csak most írok. A normális ember hány attól, amit ön művel és nyilvánosan hirdet.

Nem támogatom a halálbüntetést, de ilyenkor mindig elgondolkozok, hogy kivételes esetekben talán vissza lehetne állítani. Mint pl. az öné és hasonszőrű társaié, vagy abszolút módon bizonyítható gyilkosság esetén. Mert a gyilkosság egy isteni eredetű emberi életet vesz el, az ön buziságának a hirdetése, pedig az isteni eredetű szellemi életet. Mind a kettő gyilkosság. Ön megöli a tisztességes, erkölcsös emberekben a hitet. De mint a sátán megtestesülése nyilván ez is a célja. Mert nagyon sokaknak nem világos, de a liberalizmus a nagynak hazudott francia forradalommal testesült bele a világba, de a liberalizmus magának a sátánnak a megtestesülése.

Ezt nem látja az emberek sokasága, mert ahogyan maga a ördög a bűnt is szépnek és jónak csomagolva adja el az emberek számára, a liberalizmus is jónak hazudja a maga sátáni dolgait. Az emberek hadd higgyék, hogy jót és szépet cselekednek, de azt már nem kell hinniük, hogy inkább Istennek tetszőt kellene cselekedni. És pontosan ez a céljuk. Az Szentírás (és ezt nem csak a keresztények tartják így, hanem az első öt könyvet az iszlám is elismeri és átveszi, hogy az ön fajtáról már ne is beszéljek, mert ők Tóra néven ismerik és hiszik) a világ, az ember teremtésével kezdődik Isten újra szólt: „Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog.” Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket." [Gen 1,26-27] Nos attól függetlenül, hogy elfogadjuk vagy sem, de Isten a saját képmására teremtette az embert férfinak és nőnek, kizárhatjuk logikai úton azt a feltételezést, hogy a buziság isteni eredetű lenne: "Ezért a férfi elhagyja apját és anyját és feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz." [Gen 2,24]
De Isten az embernek szabad akaratot adott a jóra, de a rosszra is:
"És az Úristen a földből mindenféle fát sarjasztott, ami tekintetre szép és táplálkozásra alkalmas; azután kisarjasztotta az élet fáját a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának a fáját." [Gen 2,9]
Az Úristen parancsot adott az embernek: „A kert minden fájáról ehetsz. De a jó és rossz tudás fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, meghalsz.” [Gen 2,16-17]
"A kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál, amit az Úristen teremtett. Ezt mondta az asszonynak: „Valóban mondta Isten, hogy nem ehettek a kert valamennyi fájáról?”
Az asszony így válaszolt a kígyónak: „A kert fáinak gyümölcséből ehetünk.
Isten csak a kert közepén álló fa gyümölcséről mondta: Ne egyetek belőle, ne érintsétek, nehogy meghaljatok.”

Erre a kígyó így beszélt az asszonyhoz: „Semmi esetre sem fogtok meghalni.
Isten jól tudja, hogy amely napon abból esztek, szemetek felnyílik, olyanok lesztek, mint az istenek, akik ismerik a jót és a rosszat.”
Az asszony látta, hogy a fa élvezhető, tekintetre szép, és csábít a tudás megszerzésére. Vett tehát gyümölcséből, megette, adott férjének, aki vele volt, és az is evett belőle. 
[Gen 3,1-6]
Így csak személyes döntéssel lehet buzivá válni. Azt elfogadom, hogy a hajlam meg lehet egyes emberekben, de megélése és hirdetése csak tudatos döntés lehet, lázadás az isteni (teremtés)rend ellen. És itt jön vissza a liberalizmus és a sátán evilágba testesülése, mert az ördög is jó angyal teremtetett, de elbukott a vizsgán, amikor lázadt, és ezért letaszíttatott a mennyek országból. Ön pontosan ugyanezt az utat követi. Hiheti azt, hogy nincs Isten és ezért nincs jelentősége annak amit írok, de ha mégiscsak nekem van igazam, akkor nem cserélnék önnel a végső elszámoláskor, a végső büntetés kiszabásakor, amikor hitünk szerint Jézus újra eljön "Ítélni élőket és holtakat".

Apologéta

Most álljon itt az ön "coming out" cikkje:

---------------------

Alföldi Róbert: "Menjetek az anyátokba!" - őszinte vallomás a másságáról


Alföldi Róbert Lady Dömpernek, az éjszakai élet meleg dívájának műsorában mesélt másságáról. "Egyrészt szerintem mindenki azt mondta, hogy úristen, nem is gondoltuk! Azért ez senkinek nem volt olyan nagy meglepetés. Másrészről meg nekem ezzel sosem volt bajom, tehát jól vagyok, köszönöm. Nekem ez így természetes. És éppen ezért azt gondoltam, hogy ez az én ma­gán­ügyem. De amikor egyre inkább téma lett a magyar parlamentben meg mindenhol, és egyre inkább ennek kapcsán már mindenki buzi volt, aki a Nemzeti Színházban dolgozott öt évig, akkor egy idő után azt mondtam, hogy menjetek az anyátokba. Igen, ez van! És akkor? Én ezzel ezt úgy nagyjából le is zártam" – így Alföldi, aki arról is beszélt, érték-e támadások a családját a kitárulkozását követően."

"Na hát aztán, ők is nagyon csodálkoztak. Az én családom egyszerű zsellér család egy kis faluban. És egy rossz megjegyzés nem volt, se nekem, se anyámnak az ügy miatt. Tehát nem tudom, hogy anyámat mennyire bántották. Tudtommal biztosan nem!" – írja a Bors a beszélgetésre hivatkozva.

Forrás: life.hu

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison