"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2015. április 1., szerda

Nagyheti ajándék - Görögkatolikus Paraklisz [letölthető]

"Aztán a tanítványhoz fordult: „Nézd, az anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány." [Jn 19,27]

Kedves Olvasó!A görög-katolikus egyház Rómához tartozik, de teljesen más a viszonya Isten és Édesanyjához. Egy lapon nem lehet említeni a görög rítusú Szentliturgiát és a II.Vatikáni Zsinat utáni lutheránus (katolikus) liturgiát. Most egy olyan hírt teszek közzé, mely letölthetővé tesz a görög-katolikus Parakliszt.
Apologéta

A Hajdúdorogi Egyházmegye honlapjáról már e-könyv formátumban is letölthető a Paraklisz szövege. A hírt az egyházmegye honlapja tette közzé.

Elkészült a Paraklisz szertartásának e-könyv formátumú változata, amely használható e-könyv-olvasókon, tableteken és telefonokon is. A könyv a Hajdúdorogi Egyházmegye honlapjáról tölthető le.

A Paraklisz könyörgő ájtatosság az Istenszülő Szűz Máriához, amelyet betegségben, bajban, szorongatott állapotban imádkoznak. Az Istenszülő Szűz tiszteletére írt szertartások közül az Akathisztosz mellett a Paraklisz terjedt el hazánkban. Mindkettőt búcsújárás alkalmával, illetve május és október hónapokban végzik. A Keleti Egyház hagyománya szerint és a legősibb ránk maradt tipikon (templomi szertartáskönyv) alapján augusztus 1-jétől 15-éig végzendő, Nagyboldogasszony böjtjében a kis esti zsolozsma után. Ezáltal a nyári böjti időszak sajátos imája.

A görög  (paraklészisz) odahívást, segítségül hívást, kérést, buzdítást, fölszólítást és vigasztalást is jelent.

A paraklészisznek mint közbenjárásnak, kérésnek a gesztusa köszön vissza a hagioszoritissza ikontípuson is, amely Máriát a közbenjárás, könyörgés kézmozdulatával ábrázolja. Magyar neve Áldó Boldogasszony. Egyik ismert változatát Rómában a Monte Marión fekvő Santa Maria del Rosario-templomban őrzik. Magyarországon Kecskeméten, a piarista templom Mária-kápolnájában találkozunk ezzel az ábrázolásmóddal.

Letöltés INNEN EPUB és INNEN MOBI formátumban.

Forrás: Magyar Kurir

"Most segíts meg Mária, Istennek Szent Anyja..."