"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2015. március 16., hétfő

Törvényes gyilkosság: Megkezdődött a vita a halálba segítésről

"Ne ölj!" [Exo 20,13]

2014. február 17.-ei posztban "Beteg lelkű, sátánista állatok"-nak neveztem a belgákat. De ezt most megismétlem a franciákra. Legalább is a francia társadalom szocialista és liberális [összeségében sátánivadék] részére, bár most a jobboldalinak nevezett része is benne van. Most náluk van törvényi szabályozásra az ütemezett, törvénnyel támogatott gyilkosság, az euthanázia. Az emberiség tényleg megérett a pusztulásra, mint anno Szodoma és Gomorra.
Apologéta

Szodoma pusztulása  [Ter 19,1-25]

A két angyal este ért Szodomába, amikor Lót éppen a város kapujánál ült. Mikor Lót meglátta őket, felállt, eléjük ment, földig hajolt előttük, és így szólt: „Kérlek benneteket, uraim, térjetek be szolgátok házába éjszakára és mossátok meg lábato-kat. Holnap reggel aztán elindultok és folytatjátok utatokat.” Azok így válaszoltak: „Nem, a szabadban akarunk éjszakázni.
De unszolta őket, azért betértek hozzá és beléptek házába. Ő pedig vacsorát készített nekik, kovásztalan kenyeret süttetett, s azok ettek.
Még nem tértek nyugovóra, amikor a város férfiai, fiatalok és öregek, az egész nép az utolsó férfiig körül-vették a házat.
Kihívták Lótot és így szóltak: „Hol vannak a férfiak, akik ma este érkeztek hozzád? Hozd ki nekünk, hadd ismerjük meg őket.
Lót kiment hozzájuk a bejárat elé, de az ajtót bezárta maga mögött, és így szólt: „Testvéreim, ne kövessetek el ilyen gonoszságot.
Itt van a két lányom, még nem voltak együtt férfival, kihozom őket nektek és tegyetek velük, amit akar-tok. A férfiaknak azonban nem árthattok, mert ők az én tetőm árnyékában vonták meg magukat.

Erre azok így kiabáltak: „El veled! Idegenként jött ide és már a bírót akarja játszani! Veled még jobban elbánunk, mint velük.” Hevesen rátámadtak az emberre, Lótra, s már azon voltak, hogy betörik az ajtót.
De a férfiak kinyújtották kezüket és behúzták Lótot magukhoz a házba, és bezárták az ajtót.
Az ajtó előtt álló embereket pedig vaksággal sújtották, apraját és nagyját, úgy, hogy hiába keresték a bejáratot.
Ezután a férfiak így szóltak Lóthoz: „Ha még van itt valakid a városban, fiad és lányod vagy más valakid, aki hozzád tartozik, vezesd ki a helységből, mi ugyanis elpusztítjuk ezt a helyet, mivel igen nagy a panasz ellenük Isten előtt, és Isten azért küldött bennünket, hogy pusztítsuk el őket.
Akkor Lót kiment és beszélt vejeivel, akik leányait feleségül akarták venni, és ezt mondta: „Rajta, költözzetek el erről a helyről, mert Isten elpusztítja a várost.” De vejei azt hitték, hogy tréfálkozik.
Amikor hajnalodott, az angyalok siettették Lótot és mondták: „Rajta, vedd feleségedet s két lányodat, akik itt vannak, nehogy a várost sújtó büntető ítélet téged is érjen.
Mivel még késlekedett, a férfiak kézen fogták őt, feleségét és mindkét lányát, mert Isten meg akarta őket menteni, és kivezették, s csak a városon kívül engedték el őket.
Amikor kivezették őket, ezt mondták: „Menekülj, az életedről van szó. Ne tekints hátra, ne állj meg sehol a környéken, hanem menekülj a hegyekbe, nehogy elpusztulj.
Lót így szólt hozzájuk: „Nem, Uram, hiszen szolgád kegyelmet talált szemedben, s te nagy irgalmasságot gyakoroltál velem azáltal, hogy életben hagytál. De nem menekülhetek a hegyekbe. Hátha mégis utolér a baj, úgy, hogy meg kell halnom.
Nézd, ott az a város elég közel van ahhoz, hogy oda meneküljek, s elég kicsi is. Ott szeretnék meghúzód-ni - ugyanis elég kicsi -, hogy életben maradhassak.

Ő így válaszolt neki: „Azzal is megtisztellek, hogy nem pusztítom el a várost, amelyről beszéltél.
Menekülj oda sietve, mivel addig nem tehetek semmit, amíg oda nem érsz.
” Ezért nevezik a várost Coárnak.
A nap éppen megjelent a föld felett, amikor Lót megérkezett Coárba.
Akkor Isten kén- és tűzesőt bocsátott az égből Szodomára és Gomorrára.
Így pusztította el ezeket a városokat, az egész vidéket, a városok minden lakóját és a mező egész növényzetét."

Megkezdődött a vita a halálba segítésről


A francia Nemzetgyűlés (Parlament) épülete
Megkezdődött kedden a francia parlamentben a halálba segítés engedélyezéséről szóló törvényjavaslat vitája, amelyet a kormányzó szocialisták és a jobboldali ellenzék együtt készített elő, de amellyel sem az eutanáziát támogatók, sem az azt ellenzők nem elégedettek.

Már a vita megkezdése előtt több tucatnyian tiltakoztak a nemzetgyűlés előtt az ellen, hogy "törvénytervezet túl homályos és túl messzire megy". Velük szemben a Méltóságos halálhoz való jog nevű egyesület tagjai tüntettek, akik "nem akarunk étlen és szomjan meghalni" feliratú táblákat emeltek magasba.

A tervezetről hetek óta közéleti vita folyik. Hétfőn a keresztény, a zsidó és a muzulmán vallások vezetői közös felhívást tették közzé, amelyben azt kérték, a törvény ne adjon arra lehetőséget, hogy bárki is "a halál előidézéséről dönthessen".

Francois Hollande államfő a 2012-es elnökválasztási kampányában ígértet tett arra, hogy módosítani fogja a 2005-ben elfogadott úgynevezett Leonetti-törvényt, amely bizonyos esetekben lehetőséget biztosít arra, hogy leállítsák a kezelést és a beteget "hagyják meghalni", az orvosi közreműködéssel történő eutanáziát ugyanakkor nem engedélyezi.

Az új törvénytervezetet a kilenc évvel ezelőtti jogszabály megalkotója, Jean Leonetti jobboldali képviselő Alain Claeys szocialista képviselőtársával együtt készítette el. A javaslat az eutanáziát továbbra sem engedélyezni, de a végstádiumban lévő gyógyíthatatlan betegek számára jogot biztosít a halál beálltáig a "mély és folyamatos nyugtatókezelésre", azaz az elaltatásra.

A betegnek ezentúl joga lesz előzetesen visszautasítani az életben tartásra szolgáló kezeléseket, s az előzetes kérés kötelező jelleggel bírna a kezelőorvos számára. Ez a fajta betegjog eddig nem létezett.  
Francois Hollande eredetileg arra tett ígéretet, hogy "minden gyógyíthatatlan betegségben szenvedő vagy végstádiumban lévő nagykorú személy, aki elviselhetetlen pszichikai vagy fizikai fájdalomtól szenved, kérhesse pontos és szigorú feltételek mellett azt, hogy orvosi segítség mellett méltósággal fejezhesse be az életét".

A kormányzó szocialisták megosztottak a kérdésben. A frakció mintegy fele támogatja a szöveget, de legalább ugyanennyien "az aktív orvosi segítséget a meghaláshoz", azaz az eutanáziát is belefoglalnák a tervezetbe.

A jobboldali ellenzék nagy többsége jelezte, hogy meg fogja a szavazni a "kiegyensúlyozott" javaslatot, de néhány tucatnyian nem kívánnak a jelenlegi helyzetnél messzebb lépni.

A 2005-ben elfogadott Leonetti-törvény megtiltja a kezelés folytatását, amikor az "hatástalannak, túlzott mértékűnek tűnik, vagy pedig nincs más hatása, mint az élet mesterséges életben tartása", és engedélyezi az orvosnak a kezelés leállítását bizonyos esetekben.

Több mint ezer módosító indítványt nyújtottak be a képviselők a 11 cikkelyből álló szöveghez, amelynek vitáját legalább szerda estig tervezik folytatni. A nemzetgyűlés március 17-én szavaz a jogszabály-tervezetről, ezt követően a szenátus elé kerül vitára a javaslat.

Forrás: alfahir.hu

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison