"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2015. március 8., vasárnap

Az Antikrisztus kora - Az utolsó hét év

Az évek során sok kérdés érkezett hozzám (Josef Candell) azzal kapcsolatban, hogy az Antikrisztus által megerősítésre kerülő hétéves szerződés vajon nyilvános, a világmédiát bejáró esemény lesz vagy esetleg olyasmi, amit a színfalak mögött kötnek meg. Egy másik ehhez kapcsolódó kérdés, hogy az Antikrisztus ismert személyiség lesz-e a szövetség megkötése előtt. Tudjuk, hogy a Biblia által említett szövetség megerősítése az Antikrisztus uralmának, tehát a Jézus visszajövetelét megelőző hétéves időszaknak a kezdetét jelzi.

Egyesek úgy gondolják, hogy ezt a szövetséget vagy szerződést titokban, a színfalak mögött is megköthetik, így nem lenne tudomásunk a hétéves időszak kezdetéről. Mások úgy vélik, hogy a szövetség aláírása nyilvános esemény lesz, így azt látni fogjuk és ebből kifolyólag tudni fogjuk, hogy a hét év mikor kezdődik el. Vajon melyik elgondolás járhat közelebb az igazsághoz?

Tudjuk, hogy az utolsó hét év során az Antikrisztus hatalmon lesz. Azt viszont nehéz elképzelni, hogy képes legyen egy ilyen nagy horderejű, az egész világot érintő egyezmény aláírására, illetve aláíratására, minden előzetes, komolyabb politikai hírnév vagy befolyás nélkül.

Nem valószínű, hogy a semmiből jelenjen meg a színen, anélkül, hogy bárki hallott volna róla korábban, és így ajánljon megoldást az emberiség gazdasági és egyéb problémáira. Nehéz elképzelni, hogy például egy ismeretlen ENSZ diplomata előálljon egy világmegváltó ötlettel mindenféle előzetes ismertség nélkül, mivel senki sem hallgatna a véleményére.

Ebből kiindulva feltételezhetjük, hogy az Antikrisztus ekkorra már valamilyen fontos hatalmi pozíciót fog betölteni és a Dániel 11. fejezetében olvasottak alapján úgy tűnik, hogy ezt a pozíciót békés módszerekkel szerzi meg:
Az ő helyére áll egy gyalázatos. Nem úgy adják neki a királyi méltóságot, hanem váratlanul [más fordítások szerint alattomban vagy békével] jön, és a királyságot csellel [más fordítások szerint hízelkedéssel] szerzi meg.” [Dán 11,21]
Ezt követően, hatalmának megerősítése érdekében viszont már háborús eszközökhöz nyúl:
Mert mióta barátságot kötött vele [csatlakozott hozzá], mindig álnok volt. Maroknyi néppel vonul ellene, és győz.” [Dán 11,23]
Ebből úgy tűnik tehát, hogy az Antikrisztus már a hétéves szövetség megkötése előtt is ismert személyiség lesz.

Az általa megerősítésre vagy aláírásra kerülő szövetség pedig valószínűleg egyfajta békeszerződés, azaz vallásbéke is lesz, ami sokak szerint megoldást hoz majd a zsidók, a muzulmánok és a keresztények közötti háborúskodásra, legfőképpen a közel-keleten és bejárást biztosít minden vallás követőjének Jeruzsálembe. [Dán 9,27, 11,28, 30]

Valószínűleg ez a szerződés teszi majd lehetővé azt is, hogy a zsidók újjáépíthessék a Krisztus után 70-ben lerombolt templomukat a Mória hegyén és így folytathassák a hagyományaik szerinti mindennapi áldozat bemutatását, ami csaknem 2000 évvel ezelőtt megszakadt. Ezek alapján arra lehet következtetni, hogy a szövetség aláírása egy rendkívüli horderejű esemény lesz, amit valószínűleg az egész világ árgus szemekkel figyel majd. Ha nem így lenne, az Antikrisztus nem tudná hírnevének öregbítésére fordítani tettét és megmutatni a világnak vezetői zsenialitását.

"Bill Clinton, Jichák Rabin, Jasszer Arafat
a Fehérház előtt 1993-09-13"
Fotó: Vince Musi / The White House
Összehasonlításképpen érdemes megvizsgálni az 1993-as Oslói Egyezmény körüli eseményeket, ami az első békekötési kísérlet volt a palesztin-zsidó konfliktusra. Ez volt az első alkalom, hogy a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) és az izraeli kormány leült tárgyalni és a kezdeményezés minden jövőbeli tárgyalás alapjául szolgált a két oldal közötti ellentétek rendezésére.

Bár maguk a tárgyalások titokban folytak Oslóban, az Egyezményt 1993. szeptember 13-n egy nyilvános ceremónia során írták alá a Fehérház kertjében, az eseményen pedig az akkori PFSZ elnök Jasszer Arafat, az izraeli miniszterelnök Jichák Rabin és az amerikai elnök Bill Clinton mellett a világ számos vezető politikusa is részt vett. Bár a tárgyalások végül 1996-ban kudarcba fulladtak, a legtöbb csatorna élő egyenes adásban közvetítette a dokumentumok aláírását, és az esemény hihetetlen médiavisszhangot kapott.

Ezek fényében, függetlenül attól, hogy az Antikrisztus által megerősítésre kerülő egyezmény mikor kerül aláírásra, a fejlemény minden valószínűség szerint még ennél is nagyobb figyelemre és nyilvánosságra számíthat. Az Antikrisztus valószínűleg azt akarja majd, hogy az egész világ lássa sikerét, hiszen egyik célja éppen a tömegek elhitetése lesz.

A világnak tartós békét ígérő esemény, amelyen minden fontos politikai és vallási vezető, illetve maga az Antikrisztus is jelen lesz, nehezen képzelhető el titkos összejövetelként. Megfigyelhető, hogy az arab-izraeli konfliktussal kapcsolatos hírek ma is előkelő szerepet kapnak a médiában. Miért lenne kevésbé fontos egy olyan fordulat, ami végül elhozza a várva várt békét?

Az egyezmény után


Az Antikrisztus uralmának első felében a világ nagy része hősként, igazi politikai, gazdasági és katonai szupermenként tekint majd rá. [Dán 11,21-24, 9,27, 11,28, 30-31)

A hét év felén azonban megszegi a szövetséget [Dán 9,27b], északról megszállja Izraelt [Dán 11,28-31], betilt minden hagyományos istentiszteletet [Jel 13,5-8] és istennek kiáltja ki magát, követelve, hogy az egész világ imádja őt [2Thess 2,4, Dán 11,37-38].

A hamis próféta, aki az Antikrisztus első embere és segítője lesz a világ elhitetésében, elkészíti az Antikrisztus képmását [Jel 13,11-15] és elhelyezi az addigra felépülő jeruzsálemi zsidó templomban [Dán 11,31]. A képmás, amit Dániel próféta „pusztító utálatosságnak” nevez, valamilyen módon „beszélni fog” és hatalma lesz „hogy mindazokat, akik nem imádják a fenevad képmását, megöljék” [Jel 13,14-15].

Jézus azt mondta, hogy amikor ezt a bizonyos pusztító utálatosságot látjuk a templomban, tudni fogjuk, hogy elkezdődött a „nagy nyomorúság”, vagyis az emberiség jelenlegi földi uralmának utolsó három és fél éve [Mt 24,15, 21].

Ezalatt a három és fél alatt az Antikrisztus bevezet és kötelezővé tesz egy új készpénz nélküli, egységes gazdasági rendszert, amit arra is használ majd, hogy mindenkit saját imádatára kényszerítsen és ami nélkül senki nem tud majd vásárolni vagy eladni. Ezt a ma már ismert chip technológiával vagy egy hasonló módszerrel is megvalósítja, hogy az ő bélyege, a Bibliában Fenevad Bélyegének nevezett megjelölés, például a kézbe vagy homlokra ültetett mikrocsip nélkül semmilyen pénzügyi tranzakciót ne lehessen folytatni. Isten gyermekei, de valószínűleg sokan mások is, akiket talán éppen az új rendszer bevezetése ébreszt fel, visszautasítják majd az Antikrisztus imádatát és a bélyeget, így róluk Isten visel majd gondot [Jel 12,6, 14].

A hét év után Jézus Krisztus visszatér „az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel”, hogy kimentse megváltott gyermekeit [Mt 24,29-31, Jel 1,7]. Elsőként azonban azok a hívők támadnak fel, akik korábban haltak meg, majd azok, akik még életben lesznek, egy szempillantás alatt elváltoznak, megkapják új mennyei testüket és elragadtatnak a felhőkön az Úr elé [1Thessa 4,16-17]. Ezt követi majd Jézus győzelmi ünnepsége, a Bárány menyegzője (Jelenések 19:7-9), ahol végre együtt ünnepelhetjük az élet győzelmét a halál felett, amit Jézus 2000 évvel ezelőtt vívott ki számunkra. Ott leszel?

Forrás: idokjelei.hu

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison