"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2015. március 25., szerda

Szcientológia 1. rész - Bírósági ítélet egy szcientológus kuruzslóról

"Senki sem szolgálhat két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a Mammonnak is." [Mt 6,24]

Új szektanapot nyitok, de rossz indulattal sem lehet a Szcientológiai Egyházat egyháznak vagy lelki szervezetnek nevezni, ugyanis egyetlen céljuk a "vallási köntösbe" bújtatott pénzcsinálás. Vagy ahogyan az Anonymus álarc mögé bújt személy által feltartott tábla mutatja: szemét "ostobaság, törmelék, limlom, butaság, hulladék". Emberek százai mentek tönkre anyagilag és lettek öngyilkosok a SE hatására. Nem véletlenül állapította meg a szociológus könyvében az összes "kis egyházról", hogy egyetlen cél vezérli őket, a minél több pénzcsinálás.

Bírósági ítélet egy szcientológus kuruzslóról


Egy igen érdekes bírósági döntésre hívták fel a figyelmem a Kúria honlapján: 12/2012. számú büntető elvi döntés

A jogi környezetből kiemeltem a történetet, elsősorban Illés "Lali" Lajos és társai figyelmébe ajánlom.

Rövid összefoglaló:


Egy szcientológus rábeszélt egy rákbeteget arra, hogy ne műttesse magát, majd auditálással kezeli. Az auditálás, majd a későbbiekben bevetett egyéb bizarr kezelések nem használtak semmit, a beteg végül nagy kínok között meghalt.

Az elsőfokú ítélet ez volt (kiemelések tőlem):

Az F. Bíróság ítéletével a Btk. 166. § (1) bekezdésébe ütköző emberölés bűntettében, és a Btk. 318. § (1) bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés a) pontja szerint minősülő folytatólagosan elkövetett csalás bűntettében mondta ki bűnösnek a vádlottat, s ezért halmazati büntetésül öt évi börtönbüntetésre és nyolc év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a kiszabott szabadságvesztésből kettő év hat hónapot kell végrehajtani, s a szabadságvesztés végrehajtandó részéből a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható; kettő év hat hónapi szabadságvesztés végrehajtását három évi próbaidőre felfüggesztette.

A másodfokú ítélet jóval enyhébb volt:


A másodfokú bíróság a vád tárgyává tett cselekményt egységesen az előzőek szerint minősítette kuruzslásnak. 

....

A felmerült nagyszámú enyhítő körülményre - kiemelve a vádlott büntetlen előéletét és az időmúlását - a másodfokú bíróság nem tartotta indokoltnak büntetés kiszabását a vádlottal szemben. A Btk. 72-73. §-ai alkalmazásával ezért a büntetés kiszabását két évi próbaidőre elhalasztotta. A másodfokú bíróság a kuruzslás folytán megkapott 180 000 forintot, mint a bűncselekmény elkövetéséből származó vagyont a Btk. 77/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján elkobozni rendelte.

A teljes történet, idézve a Kúria honlapjáról:

"A vádlott 1966-ban a Szcientológia Egyház alapfokú auditori képzésén vett részt. Ez a képzés arra irányult, hogy családtagjait és barátait a dianetika módszerrel auditálja. Az auditálás módszere – a szcientológiai tanítás szerint - megszabadítja az egyént a nem kívánatos korlátoktól, amelyek természetes képességeit visszafogják, megbénítják és elhomályosítják.
A vádlott 2006. május 20-án ismerkedett meg az 1966-ban született sértettel, akinek 2004 februárjában született meg első gyermeke. A sértettnél 2005 szeptemberében tripla negatív faktorú emlődaganatot diagnosztizáltak, amely igen agresszív és progresszív fejlődésű, emiatt közölték vele, hogy a daganat eltávolításához műtétre van szükség. Ezt megelőzően kemoterápiás kezelésnek vetették alá, amely 2006. február 15-ig tartott. A kemoterápia hatásosnak bizonyult, a sértett emiatt a műtét tekintetében elbizonytalanodott, azonban a kezelőorvosa közölte vele, hogy egy hónap alatt el kell döntenie, hogy vállalja-e a műtétet, ugyanis műtét nélkül az életkilátásai kedvezőtlenebbé válnak.
Miután a sértett megismerkedett a vádlottal, az közölte vele, hogy auditálással meg fogja őt gyógyítani, ennek azonban az a feltétele, hogy a hagyományos orvosi beavatkozással felhagy, a műtétnek nem veti magát alá, a továbbiakban semmilyen kezelésben nem részesül, semmilyen gyógyszert nem szed, mivel ezek a gyógyulási folyamat ellenében hatnak. Közölte vele, hogy a kemoterápiás kezelés rontott az állapotán, és azt ígérte, hogy ugyanannyi idő alatt képes lesz meggyógyítani, mint amennyi ideig a kemoterápia tartott. A sértett, aki a daganatos betegekhez hasonlóan egyéb alternatív gyógymódokkal is próbálkozott, teljes mértékben a vádlott befolyása alá került, sem a családja, sem az ismerősei, sem háziorvosa nem tudta rábeszélni arra, hogy folytassa a hagyományos orvoslás szerinti gyógykezelést. A továbbiakban betegségéről a vádlotton kívül senkivel sem volt hajlandó beszélni, ő ugyanis azt mondta neki, hogy ha bárkivel a betegségéről vagy annak orvosi kezeléséről beszél, az a gyógyító folyamat ellenében hat, kezelése nem lesz eredményes.
A vádlott heti több alkalommal auditálta sértettet, amely gyakorlatilag egyszerű beszélgetéseket jelentett. A vádlott az auditálásért heti 5 000 forintot kért, 2006. március 20. és 2006. november 18. között összesen 180 000 forintot fizetett a vádlottnak ezért.
A sértett állapota az orvosi kezelésnek a vádlott rábírása miatti elutasítása következtében folyamatosan romlott, a nem kezelt emlődaganat igen erős progressziót mutatott, 2006 nyarára a daganat kifekélyesedett, váladékozott, bűzlött. A vádlott erre ellenszerként egy ismeretlen eredetű krémet adott. Emellett a vádlott gyógyhatásúnak beállított növényi eredetű készítmények fogyasztását javasolta a sértettnek, illetve forrásvízzel mosatta az emlőit. 2006 novemberében a vádlott átadott a sértettnek egy zseblámpát, amelyről azt állította, hogy azt ő maga fejlesztette ki, és ennek a fényterápiás hatása ugyancsak a gyógyulás irányába hat. A vádlott azt állította, hogy korábban szarkómában szenvedett, ezzel a lámpával azonban saját magát meggyógyította. A halála előtti napokban a sértett lakásán különböző köröket rajzolt, és a lakás különböző pontjain, illetve a sértett egyes testrészei alatt helyezte el azokat, azt állítva, hogy ezek is gyógyhatásúak, és a sértett aktuális állapota nem más, mint a gyógyulási folyamat vége, amikor a szervezet megtisztul a rákos daganattól. Bár a sértettnek ekkor már igen nagy fájdalmai voltak, a vádlott hatására fájdalomcsillapítót sem volt hajlandó bevenni, bízva a vádlott azon állításában, hogy hamarosan meg fog gyógyulni.
A sértett végül 2006. november 25-én lakásán a daganatos betegség talaján kialakult légzési és keringési elégtelenség következtében elhunyt."

Ami érdekes a különféle ítéletekből, azt kigyűjtöttem (kiemelések tőlem):


A vádlott nem fejtett ki orvosi gyakorlat körébe tartozó tevékenységet, hiszen az auditálás nem tekinthető annak.
A vádlott tevékenysége természetgyógyászati tevékenységnek sem minősülhet, mivel az erről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendeletben és a 11/1997. (V. 28.) NM. rendeletben meghatározottaknak nem felelt meg és erre nézve adat sem merült fel, hogy a vádlott ilyen jellegű tevékenységet végzett volna.
Az auditálás nem tekinthető a vonatkozó rendeletekben szabályozott tevékenységnek és az egyéb vádlotti magatartás sem minősíthető semmiféle gyógyító jellegű tevékenységnek.
A vádlott saját maga által is elismerten auditálta a sértettet, mely auditálásért díjazás járt, melyet nem csak a Szcientológiai Egyház átirata erősített meg, hanem a vádlott is magyarázatot adott arra, hogy az auditálásért azért fizetnek, hogy az azzal érintett személyben ne maradjon adósságérzet, amely lelki problémákat okozhat.
A vádlott által alkalmazott alternatív gyógymód semmilyen hatással nem volt a sértett rákos megbetegedésére, tehát a folyamatot nem gyorsította, hanem hagyta, hogy a maga útján terjedjen a megbetegedés tovább.
A módosított tényállás alapján az is rögzíthető, hogy a vádlott tisztában volt azzal, hogy a rákbeteg sértett a műtétet elutasította, mégis a mellrákja kezelésére olyan komplett terápiás kezelést alkalmazott, mely a kiegészített tényállás szerint csakis orvosi feladatkörbe tartozhatott volna. Orvosi gyakorlat körébe tartozó olyan terápiás tevékenységet folytatott, amelyre csupán orvos lett volna jogosult. Az általa a rákbetegséghez alkalmazott komplett testi és pszichoterápia is orvosi tevékenységi körbe tartozik.
... az előző orvosi gyakorlat körébe tartozó ellenszolgáltatás fejében végzett cselekményével orvosi végzettség nélkül elkövette a Btk. 285. § (1) bekezdésébe ütköző kuruzslás vétségét. E bűncselekménynek a tényállási eleme „az ellenszolgáltatás", a vádlott ennek fejében kapta meg a sértettől a március végétől november végéig terjedő időszakban a 180 000 forintot.

Forrás: objektivszcn.blog.hu

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison