"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2013. november 19., kedd

Téglajegy a zsinagógáért

"... Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet." [Nicea-Konstaninápolyi Hitvallás - Credo]
Közel 80 év után új zsinagóga épül Budapesten, Csepelen. A kerületi önkormányzat által adományozott telken az elkészült és engedélyezett tervek alapján hamarosan megkezdődik az építkezés. Az épület a vallási funkción kívül, kulturális központ is lesz, ahova minden érdeklődőt sok szeretettel várunk.Téglajegyeket bocsátunk ki 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 forintos névértékben.


Befizetni a BZSH Délpesti Körzet xxxxxxxx-xxxxxxxx számlaszámára lehet. A megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni: BZSH Dél-Pesti körzet, téglajegy.

Kérjük, adja meg címét, hogy a téglajegyet postázhassuk.

(Apologéta: NE) Támogassa Ön is ennek a hatalmas tervnek megvalósulását téglajegyek vásárlásával!

Forrás: Csepeli Önkormányzat

Kyrie Eleison, KYrie Eleison, Kyrie Eleison

Apologéta: a polgármesterrel ellentétben én azt mondom, hogy senki NE TÁMOGASSA téglajegy vásárlással a zsinagóga építését. Hadd emlékeztessek a [Jn 8,44]-re ahol Jézus Urunk szidja a zsidókat, hogy: "A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja.", mert nem ismerik fel, hogy Őt a zsidók Istene [Jahve] küldötte, mint a megváltót. Prohászka püspök úr után szabadon: aki az erkölcstelenséget [zsidókat] azaz a BŰNT támogatja, az nem lehet igaz keresztény, nem lehet igaz katolikus. Mondhatom úgy is, hogy halálos bűnt követ el, és illő, hogy minél hamarabb gyónja meg bűnét, amiben benne foglaltatik, hogy nem követi el újra. De az a legjobb, ha eleve el sem követi.
Ezt a építési támogatási hibát követték el a németek Kölnben, valamikor 2007-2008 körül, amikor a muszlimoknak gyűjtöttek mecset építésre a CDU-s polgármester vezetésével a templomokban.