"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2013. november 26., kedd

A katolikus papok és a pedofilia... [vidóval]

"Ne hálj férfival, úgy, ahogy asszonnyal szokás hálni, ez gyalázatos dolog." [Lev 18,22]
A médiában nagyon sok hír szól arról, hogy katolikus papok korábban, vagy manapság fiatal fiúkat zaklattak vagy zaklatnak szexuálisan. A világ elszörnyed, és teljesen jogosan. De sokszor elmondható, hogy - és meggyőződésem, hogy igazam van - az nem lehet igaz, hogy ennyi zaklatási ügy lenne. Sok esetben a sorok közül visszaköszön az a tény, hogy a szexuális visszaélést "elszenvedettek" leginkább a kártérítési pénzre "hajtanak". A katolikus papok úgynevezett pedofil szexuális zaklatásának indokaként a cölibátust, azaz a papok tisztasági fogalmát, nősülhetetlenségét szokták felhozni. De milyen érdekes a világ. Van egy vallási közösség, ahol a közösségen belül 50% vagy afölöttire teszik a saját közösségbeli gyermekek szexuális zaklatását, sok esetben a saját szülő, vagy a (nős) vallási vezető által. Erről számol be a következő cikk.


A New Yorkban élő, 63 esztendős Nuchem Rosenberg rabbi a zsidó ortodoxia egyik ágának tekintett haszidi szekta ismert alakja. Egy újságírónak elmesélte az igazságot a felekezet berkeiben tapasztalható megdöbbentő szexuális visszaélésekről.

Nuchem Rosenberg rabbi

2005-ben Rosenberg rabbi Jeruzsálembe látogatott, és ebből az alkalomból tiszteletét tette a város egyik „legszentebb negyedében” található rituális fürdőházban, egy úgynevezett mikvahban. A vallásos zsidók jeles ünnepek alkalmával (de egyesek például szexuális együttlét előtt és után is) elvégzik a szükséges „tisztálkodást”. Amikor Rosenberg rabbi belépett a mikvahba, meglepő látvány fogadta:
Egy nagyjából velem egyidős embert láttam, hosszú, fehér szakállal, egy szent kinézetű embert, aki a gőzben ült. Az ölében, nekem háttal, egy hét év körüli fiú ült. Az idős ember análisan közösült a fiúval
– idézi fel a vérlázító esetet a rabbi.

A döbbenetes beszámolót Rosenberg rabbi azzal folytatja, hogy a fiú arcán félelem tükröződött, ezzel szemben a vén pedofil kéjenc akkor sem ijedt meg, amikor pillantása találkozott a rabbiéval. Úgy viselkedett, minta a lehető legteljesebb rendben lenne mindaz, amit művel. Még csak abba sem hagyta gyalázatos cselekedetét – háborog a rabbi.
Dühös voltam, és kérdőre vontam. Ő leemelte a fiút a péniszéről, és odébb rakta. Azt mondtam ennek az embernek, hogy amit csinál, bűn az Isten előtt („mishkovzucher”), és megkérdeztem tőle, mit gondol, mit tesz ennek a fiúnak a lelkével? Hiszen teljesen tönkreteszi! Ő pedig egy szivaccsal, amivel a hátát szokta törölgetni, arcon ütött, és még engem vont kérdőre azért, mert megzavartam gyalázatos ténykedése közben. Régóta hallottam már arról, hogy történik ilyesmi, azonban most először láttam a saját szememmel

– számolt be az elképesztő esetről Rosenberg rabbi.

Ebben a rituális fürdőben "tisztálkodott" a "szent kinézetű ember"

Gyakran merülnek fel vádak (sok esetben persze csak a szóbeszéd szintjén) a New York-i és a jelentősebb londoni és izraeli ortodox judaista közösségek berkeiben zajló gyermekmolesztálással kapcsolatban. A feltételezett elkövetők tanárok, rabbik, nagybácsik és apák. Az áldozatok többnyire fiúk. Rosenberg rabbi úgy véli, a brooklyni haszidi közösséghez tartozó fiatal fiúknak hozzávetőleg a fele áldozatul eshetett szexuális zaklatásnak. Ben Hirsch, a Survivors for Justice elnevezésű, az ortodox zsidóság körében megesett szexuális bűncselekmények elszenvedőinek érdekében fellépő szervezet igazgatója szerint azonban a valóságos arány magasabb lehet.

A bűncselekmények feltárása azért is nehéz, mert tönkreteszik, és a közösségből elüldözik azokat az ortodox zsidókat, akik beszélni merészelnek a botrányos esetekről. Dr. Amy Neustein, ortodox (de nem fundamentalista) zsidó szociológus és a Tempest in he Temple: Jewish Communities and Child Sex Scandals (Vihar a templomban: a zsidó közösségek és a gyermekek szexuális bántalmazása) című könyv szerkesztője haszidi zsidó édesanyák beszámolóit gyűjtötte össze, akik elmondták: saját férjük molesztálta a gyermeküket. Ezekben az ügyekben a megvádolt férfiak általában sikerrel mozgósítják a rabbikat és az ortodox politikusokat, az édesanyákat pedig igyekeznek a bíróság segítségével valamiképpen „leválasztani a gyermekről”. Egy asszony például mind a hat gyermekével elvesztette a kapcsolatot, beleértve a csecsemőjét is, akit pedig akkoriban még szoptatott.

Hét évvel ezelőtt Rosenberg rabbi blogot kezdett írni a New York-i ortodox zsidó közösségben előforduló szexuális zaklatási ügyekről. Felhívásokat tett közzé a YouTube-on, megjelent a CNN adásában, és az USA-ban, Kanadában, Izraelben és Ausztráliában mondott a valóságot őszintén feltáró beszédeket. Mindezzel azonban óriási gyűlöletet keltett maga ellen, és rágalmak özönét zúdította a saját fejére. Rendszeresen kap halálos fenyegetéseket. Jiddis és héber nyelvű lapokban közzétett hirdetésekben illették a legkülönbözőbb vádakkal, így például azzal, hogy „mérgezett és lázadó beszédeket” mond, ezen kívül pedig „korrupt” és „hazug”. Rosenberg rabbit kirekesztették a misvahokból éppúgy, mint a zsinagógákból. „Neki vége van ebben a közösségben – mondja egy neve elhallgatását kérő rabbi – senki sem hajlandó szóba állni vele, szinte hihetetlen, milyen nyomás nehezedik rá.

Az ultraortodox judaizmus közösségeit irányító nagy hatalmú férfiak (és kizárólag férfiak) arra törekednek, hogy híveik vakon kövessék a parancsaikat, és ne vegyék észre mindazokat a szörnyűségeket, melyekről Rosenberg rabbi lerántotta a leplet. Az ultraortodox rabbinátus igyekszik elfedni a bűnöket, elhallgattatni az áldozatokat, és védeni a bűnösöket. Azokat pedig, akik elmondják az igazságot, tönkreteszik és lejáratják. Így azután a hívek is belátják: legjobban teszik, ha maguk is hallgatnak. Amikor Rosenberg rabbi értesítette annak a hét éves kisfiúnak az apukáját, akinek a megrontását a jeruzsálemi mikvahban a saját szemével látta, az édesapa el sem hitte, amit hallott. Majd hihetetlenül megrémült, és bár végül elvitte a fiát egy orvosi vizsgálatra, nem volt bátorsága feljelentést tenni.

Rosenberg rabbi természetesen panaszt tett az izraeli ultraortodox rabbinátusnál, csakhogy nem ért el semmit, mi több, még őt vádolták meg erkölcstelenséggel. Mint kiderült, az a gazember, akit Rosenberg rabbi a jeruzsálemi mikvahban lebuktatott, tagja a rabbinátus erkölcsrendészeti felügyeletének, amely a férfiak és nők közötti erkölcsi normák betartását felügyeli. És ami már tényleg a pofátlanság csúcsa: végül Rosenberg rabbit valaki följelentette, mivel látta őt sétálni egy asszonnyal Jeruzsálem utcáin. „Egy férjezett nővel sétálni az utcán tehát 'bűn', gyerekeket szexuálisan bántalmazni azonban nem” – mondja elkeseredetten Rosenberg rabbi.

Brooklyni mikvah (fürdő)

Michael Lesher, egy vallását gyakorló zsidó, aki bíróságon is védett már szexuálisan bántalmazott gyerekeket, és könyvet is írt a témáról, úgy véli, a bajok gyökere az, hogy politikai megfontolások akadályozzák az ultraortodox szekták körében történt gyermekbántalmazási ügyek alapos feltárását. Elior Chen rabbi nagy port felvert szexuális zaklatási ügyében pedig 2010-ben például azzal védekezett, hogy azért követte el elmondhatatlanul szörnyű tetteit (például székletet etetett az általa egyéb módokon is bántalmazott gyerekekkel), mert szerette volna „megtisztítani” áldozatai lelkét.

És ezek a perverz állatok sajnos nem szűkölködnek a potenciális áldozatokban, mivel a haszidi zsidó családok körében az átlagos gyerekszám roppant magas: egy-egy nő kilenc, tíz, vagy annál is több gyermeknek ad életet. A rabbik ösztönzik is a gyerekvállalást, mondván, minden egyes újszülött egy újabb „csapás Hitlerre”. Ugyanakkor a sok gyerek vállalása nem egy esetben szegénységet jelent. Az oktatás színvonala ráadásul az ultraortodox közösségekben roppant alacsony, a szekta tagjai sok esetben csak néhány osztályt végeznek el, a nemeket egymástól elválasztják, szexuális oktatásban pedig a gyerekek egyáltalán nem részesülnek. Szekuláris újságokat a haszidi közösségekhez tartozó személyek nem olvashatnak, de még az internetezés sem engedélyezett a számukra. „A közösség férfi tagjait szándékosan nem oktatják rendesen, ezért műveletlenek. Ez egy infantilizált közösség, gondolkodni sem tanítják meg őket. Egyfajta totalitárius kontroll érvényesül körükben” – vázolja a haszidi szektán belül uralkodó ijesztő állapotokat Ben Hirsch, a Survivors for Justice elnevezésű jogvédő szervezet igazgatója.

A rabbik pedig korlátlan hatalommal uralkodnak tudatlan és műveletlen követőik fölött. Ha például valaki új autót akar venni, vagy házasodni szeretne, ki kell kérnie a rabbi véleményét. A nőknek nem kell a rabbihoz menniük, de csakis azért, mert őket a legteljesebb mértékben semmibe veszik. Az ortodox haszidi vezetőség pedig vakká tett híveiket alaposan megdézsmálva meg is gazdagodik. Politikai szempontból pedig az ortodox irányzatok fokozatosan jobbra tolódnak. Ami az USA-ban például annyit jelent, hogy híveik a „neoliberalizmus” zászlaja alatt sorakoznak fel. „Minden egyes angol nyelvű ortodox publikáció, amellyel találkoztam, Romny mellett foglalt állást a 2012-es elnökválasztáson, bírálta az államilag finanszírozott egészségügyet, és elítélte a liberálisokat a szegények megvesztegetéséért” – mondja Michael Lesher. Aki nem hallgatja el azt a véleményét sem, mely szerint egyáltalán nem csupán a „szélsőségesekkel” van baj. „Az áldozatok hibáztatása a velük történt szörnyűségekért, a bűnök elfedése, a rabbik eszményítése” ugyanis szerinte az ortodoxia egészére jellemző. „Az ortodox baloldal szégyentelenül lassan reagált Baruch Lanner rabbi vagy Mordehai Elon rabbi gyermekmolesztálási ügyére” – teszi hozzá Lesher. (Lanner rabbit, a New Jerseyben található jeshiva iskola igazgatóját 2000-ben állították bíróság elé diákok tucatjainak megerőszakolásának vádjával. Elon rabbit felett pedig, aki nyilvánosan többször is elítélte a homoszexualitást, augusztusban mondták ki az ítéletet fiú tanítványai ellen elkövetett szexuális bűncselekményei miatt.)

Jönnek hozzám gyerekek a szüleikkel, és a vér folyik az ánuszukból. Mit tehetünk velük?” – kesereg Rosenberg rabbi. Michael Lesher pedig úgy gondolja, hogy kevés a remény a helyzet jobbra fordulására. „Amennyiben az ortodox intézmények továbbra is úgy működnek, mint eddig, a dolgok még rosszabbul fognak menni” – jelenti ki.

Néhány héttel Rosenberg rabbi interjúját követően történt, hogy miközben Brooklyn Williamsburg negyedében sétált az utcán, egy ismeretlen férfi odalépett hozzá, és fehérítőszert löttyintett az arcába. Kórházi kezelésre szorult, és rövid időre a látását is elvesztette. Nem sokkal később ugyanabban a negyedben fiatal fiúk fogták körbe, szidalmazni kezdték, fenyegették, és leköpték. Rosenberg rabbi arra lett volna kíváncsi, vajon az őt bántalmazó fiatalok közül hányan lehettek korábban szexuális bűncselekmény áldozatai?
Perge Ottó - vice.com nyomán

Forrás: kuruc.info

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Apologéta: a hír olvastán az emberben a szó bennszakad. Szóhoz sem lehet jutni.