"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2015. július 29., szerda

"Pap vagy Te mindörökké Melkizedek rendje szerint."

"Pap vagy Te mindörökké Melkizedek rendje szerint." [Zsol 109,4]

A párizsi Le Figaro tudósít a 2015. július 7-i számában, hogy "papok szentelési száma még soha nem volt ilyen alacsony". És valóban, a francia püspöki konferencia bejelentette, hogy 2015-ben 68 egyházmegyés papot szenteltek, szemben a 2014. évi 82 fővel, Ha ehhez hozzávesszük a szerzetesrendeket és a diakónusokat, akkor is csökkent a szám, mert 2014-ben 140 főt szenteltek, addig 2015-ben 120 főt. Ez a legalacsonyabb szám az elmúlt 15 évben.

A jövő sem lesz várhatóan "fényesebb", mert csak 87 szeminaristát szenteltek diakónussá, akiket jövőre pappá szentelhetnek.A Le Figaro rovatvezetője, Caroline Piquet azt írja "krónikusan csökken a papok száma Franciaországban, és ez aggodalomra ad okot". A katolikus papok száma Franciaországban majdnem a felére csökkent az több mint 20 év alatt. 29 000-ről (diakónus és áldozópap együttesen)  csökkent 1995-ben 15 000-re, míg 2015-ben szakértők azt jósolták, hogy 2020-ig 6 000 csökken a pappok száma Franciaországban. A jelenlegi papok közöl kb. 10 000 a 65 évnél idősebb ((Apologéta: az 1983-s CIC szerint a nyugdíj korhatár 75 év) és több mint 7 000 fő múlt el 75 éves. Egy püspök elismerte a tényeket, hogy "Én évente egy papot szentelek, míg 12-t temetek". 

A Le Figaro elfogadja ezt a fatalista kommentárt, de a helyzetet "szépítendő" idézi a Toulouse egyházmegye kancellárját: "ez állandó ingadozást mutat évről évre".Évente átlagban van 1,5 szentelés, de idén még nem volt egyházmegyés szentelés. Nem ez az első alkalom, attól függ, hogy milyen az év(?). AZ Orleans Egyházmegye szerint ez sokat változik: "Ebben az évben egy szentelésünk volt, szemben a tavalyi néggyel" magyarázza egy világi személy, aki névtelenséget kér. 2012 és 2013 nehéz év volt, mert nem volt szentelés.

A szentelések csökkenését kíséri a szentmisére járók számának a csökkenése: 1952-ben 27%, míg 2010-ben mindösszesen 4,5% járt rendszeresen szentmisére.
Apologéta:szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy ezen nem kell csodálkozni senkinek, mert Jézus is megmondta a második Tesszaloniki levél szerint, hogy:
"Semmiképpen meg ne tévesszen valaki titeket, hiszen előbb be kell következnie az elpártolásnak, és meg kell mutatkoznia a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki mindenek fölé emelkedik, amit Istennek és szentnek neveznek. Sőt, Isten templomában foglal majd helyet, és istennek akar látszani. Nem emlékeztek, hogy minderről beszéltem nektek, még amikor nálatok voltam? Tudjátok azt is, mi késlelteti föllépésének idejét. A gonoszság titka már munkálkodik, csak annak kell még az útból eltűnnie, ami még késlelteti."
[2Tessz 2,-37]

Forrás: dici.org (Le Figaro)

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Apologéta:
itt kell megjegyezni, hogy a zsinati egyháznak ez a fajta leépülése nem egyedi jelenség, ami csak Franciaországban hat. Ugyan is Magyarországon az Esztergom-Budapesti Egyházmegyében Erdő Péter bíboros sem szentelt (először az elmúlt ötszáz évben) papot 2015-ben. Az Egri Egyházmegye pedig nem tudott az idén beiskolázni első évfolyamra szeminaristát. 2014-ben is csak két 
(az eretnek) neo-katekumenális úti első évesük volt (ha jól tudom Equadorból és Malajziából - egy biztos Dél-Amerikából és Ázsiából)


De.

Vannak jó hírek is, mert idei a hír, hogy a bajorországi Zaitzkofenben az idén tavasszal kb. 70 (fiatal) egyházmegyés pap és köztük jó néhány lutheránus lelkész vett részt egy találkozón, ahol jelezték a szeminárium és a közösség elöljáróinak az áttérési (rekatolizációs), valamint a visszatérési (a jézusi tradícióhoz) szándékukat. Ez három dolgot jelent:

  1. Ennyivel csökkent a zsinati egyház papsága, mert - főleg a fiatalok - megérzik szívükben a tanítást és a valódi szolgálat hívását,
  2. illetve szintén ennyivel csökken az elszakadt felekezetek lelkészeinek száma, mert megvilágosodtak az igazi jézusi tanításra az eltévelyedésből.
  3. Ezzel a létszámmal szaporodik a tradícionális (Szent X. Piusz Papi Testvériség) papjainak a száma,
De ettől még a fentebbi Tesszalonikai levél igazsága és tanítása megmarad, mert amit Urunk "megígért", annak be kell következnie. Isten legyen hozzánk irgalmas!
De a hétvége híre, hogy nálunk is bejelentkezett egy magyarországi atya, aki jelezte szándékát a régi mise bemutatására és tanácsunkat, segítségünket kérte.