"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2015. július 19., vasárnap

Az egerszalóki találkozó margójára

"In memoriam"
Domán Ferenc
"Jézus azonban így szólt: „Hagyjátok csak a gyermekeket, ne akadályozzátok meg őket, hadd jöjjenek hozzám, hisz ilyeneké a mennyek országa!” [Mt 19,14]

A mai napon fejeződik be a 33. Egerszalóki Ifjúsági találkozó. Igazából nem került volna posztolásra a hír, de évek óta, mióta "katolikus" eszem tudom, mindig azt lehet hallani, hogy Egerszalók Kerényi atya műve, találmánya. Nos elismerve Kerényi atya részvételét a dolgokban, a szervezésben, nem szabad megfeledkezni a valódi kitalálóról. Meg kell emlékezni róla, meg kell adni neki azt, ami az ő érdeme.

Ugyan is az Egerszalóki Ifjúsági találkozót nem Kerényi atya találta ki, hanem "Isten nyugosztalja" Domán Feri atya.
Született: Egyek 1946.06.27.; Elhunyt: 2009. május 29., Miskolc; pappá szentelték: 1969.06.22.; Életút: 1969-71. Kápolna, káplán; 1971-75. Miskolc-Újdiósgyőr, káplán; 1975-75. Jászberény, káplán; 1975-77. Jászapáti, káplán; 1977-78. Egyek, káplán; 1978-93. Egerszalók, plébános, 1993-2000. Arló, plébános; 2000- Miskolc-Martintelep, plébános; Címek: 1994- c. esperes; 2006- c. kanonok
Ő egy olyan agilis pap volt, akit már kezdő káplán korában az Egyházügyi Hivatal torkán akadt, mégpedig keresztben. (Ifjabb olvasóink számára mondom el, hogy az Egyházügyi Hivatal volt az a nagy hatalmú hivatal a Kádár rendszerben - 1990 előtt -, aki felügyelte a hitéleti tevékenységeket, az egyházakat. Élet és halál ura volt. A szava "szent" és megfellebbezhetetlen volt.

Nos Feri atya kezdő káplánként Miskolci állomáshelyén ifjúsági csoportot szervezett az 1970-s évek elején gimnazista korú fiatalokból, és hittant tartott nekik a plébánián, valamint közös foglalkozásokat, kirándulásokat. A kommunizmus vasökle le is csapott rá egy áthelyezés formájában. Ilyen előzmények után jött el az 1980 évek eleje, amikor azt találta ki, hogy katolikus ifjúsági találkozót szervez fiataloknak Egerszalókon, ahol plébános volt. Ezzel a gondolattal kereste fel Kerényi atyát, hogy valósítsák meg az elképzelését.

Feri atyáról két jellemző megnyilvánulás:
Ad 1.) Egyszer a saját fülemmel hallottam szájából, hogy "...miért lenne nekem házvezetőnőm? Még azt gondolnák a hívek, hogy több mint házvezetőnő és összeboronálnának vele." Kedves olvasó! Nem ismerős ez a fajta "összeboronálás", aminek nagyon sokszor valós alapja van? Ő még a látszatát is el akarta kerülni.
Ad 2.) Feri atyánál a szentmisében nem füstölés volt, hanem incenzálás volt. Ha rosszul mondta a ministráns, mint ahogy előfordult sokszor, akkor mindig - szinte sértve - javította a szavakat. "Nem füstölünk, hanem incenzállunk."

Isten áldja meg! "Fidélium ánimae per misericórdiam Dei requiéscant in pace." Amen
Apologéta

Krisztusi korba lépett az egerszalóki ifjúsági találkozó

Harmincharmadik alkalommal rendezik meg július 15. és 19. között a legnagyobb nyári katolikus ifjúsági találkozót Egerszalókon. Az Egertől három kilométerre fekvő településen 1982-ben tartottak először összejövetelt katolikus fiataloknak a helyi plébániához tartozó szabadtéri területen. A kezdetben titokban megrendezett találkozóra eleinte néhány tíz, illetve egy-kétszáz fiatal látogatott el az Egri Főegyházmegye különböző részeiről. Ma a rendezvény már országos szintű, sőt régóta a határokon túlról is szép számmal érkeznek magyar fiatalok a július második szerdája és vasárnapja között megrendezett találkozóra.

Istennek kis és nagy gyermekei! Ifjú szívek! – ezekkel a szavakkal köszöntötte Galó Gábor, az Egri Főegyházmegye ifjúsági referense, az egerszalóki ifjúsági találkozó és lelkigyakorlat főszervezője az egybegyűlteket a nyitónapon. A rövid üdvözlés után a hagyomány szerint Kerényi Lajos piarista szerzetes előadásával vette kezdetét Magyarország legnagyobb katolikus nyári ifjúsági találkozója. Az egerszalóki „lelki hőerőművet” létrehozó szerzetes pap a „Járd végig!” mottó jegyében beszélt a fiatalokhoz. Lajos atya jó lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást kért a Szentlélektől, hogy „ne legyünk elkrumpliasodott emberek”. Ezután egy nemrég átélt álomszerű látomását mesélte el hallgatóságának, amelyben egy világméretűnek ható, romos épületekkel tarkított helyen eltévedt, és rengeteg embert látott, akik szinte arc nélkül haladtak, mint egy birkacsorda. Megpróbált egyikük-másikuk segítségével kijutni, de vagy nem válaszoltak, vagy csak annyit, hogy innen nem lehet kijutni. Kerényi atya úgy véli, látomásában a mai társadalmunkra jellemző cél nélkül haladó tömeget látta, amely igencsak rokon Az ember tragédiája falanszterjelenetének társadalmával, amelyben már – Michelangelóhoz hasonlóan – nem emberek vagyunk, hanem számok, állattá alacsonyítva.

Kerényi Lajos arra buzdította a fiatalokat és az örök fiatalokat, hogy menjenek tovább, merjenek kiemelkedni a tucatemberek közül, legyenek ambícióik, sőt eszméik. Nagyon sok ember létszegény, és – istenképét eltorzítva, szennytől elfedve – nem látja az élet valódi értelmét, az ösztön szintjén él – mutatott rá Lajos atya. A szerzetes pap szerint aki eljön az egerszalóki találkozóra, az nem lehet ilyen. „Ha vállaltad a kereszténységet, akkor ne nyivogj, csináld végig!” – figyelmeztetett, arra biztatva az egerszalóki lelkigyakorlatozókat, hogy találják meg a módot, hogy „ellekvárosodás” nélkül járják végig a maguk útját.

Kerényi Lajos előadása után kiscsoportos beszélgetésekkel folytatódott a találkozó, majd Ternyák Csaba egri érsek főcelebrálásával került sor a nyitó szentmisére. Örömmel indítja útjára azt a lelki kohót, amely az egerszalóki templom kertjében található – fogalmazott a főpásztor, hozzáfűzve, milyen nagy örömet jelent, hogy krisztusi korba lépett az egerszalóki találkozó.

Az Egerszalókra eljött fiatalokban és régebb óta fiatalokban van nyitottság, készség – mondta Ternyák Csaba –, és erre tud építeni Isten, amikor irányt akar adni lépéseinknek, egész életünknek. Az egri érsek rámutatott, hogy manapság sok ember alkotja meg maga a saját etikai kódexét, s nem fogad el tekintélyt, valamilyen közös normát, Isten törvényét. Mi járjuk végig azt az utat, amelyen elindultunk, az istenkeresés útját – figyelmeztetett a főpásztor.

Egyedül ez a keskeny út az, amely elvezet a nagybetűs életre, amelyre Jézus meghívott mindenkit. Mivel azonban van széles és kényelmes út is, amely nem tudni, hová vezet, jól meg kell választanunk az utunkat, hiszen a lényeg, hogy célba érjünk – mutatott rá a lelkigyakorlatozóknak az egri érsek. Ezért nem jó azokba a ma gyakori hibákba esnünk, hogy félbehagyjuk az utat, vagy nem is tudjuk, merre, csak haladunk, hiszen így nemhogy nem közeledünk a célhoz, hanem „célirányosan” távolodunk.

Isten azért akarta az egyházat, hogy az emberek így odajöhessenek Krisztushoz – mutatott rá Ternyák Csaba, majd hozzátette: az egyház célja az, hogy minden emberrel végig tudja járni Krisztus útját, egyéni életünkben vezessen, támogasson minket. Mi az igazságban járunk jó úton – hangsúlyozta, rávilágítva, hogy az igazság lámpása maga Jézus Krisztus.

Az úton nem egyedül járunk, az Úr másokat is hívott; egyedül nem, csak másokkal együtt üdvözülhetünk – hangoztatta az egri érsek [Apologéta: ez nem igaz. Az üdvösséghez nem kellenek mások, csak a keresztség és a (katolikus egyház tanítása szerinti) szentháromságos egy Istenbe hit.]. Ahogy egy zarándokúton, életünkben sem figyelhetünk önző módon csak saját magunkra: aki eltévedt, azt figyelmeztetjük, akinek feltörte a cipő a lábát, azt bekötözzük.

Az olvasmányra rátérve Ternyák Csaba rámutatott: ahogy Mózes életében, úgy a miénkben is vannak csipkebokrok, olyan helyek, ahol Isten megérint minket – ilyen Egerszalók is. Ezeknek a helyeknek a szentsége abban áll, hogy Istennel találkozunk – mondta az érsek, hozzátéve: ebben a találkozásban saját magunkra rátalálhatunk. Akivel Isten találkozik, annak feladatot ad, azok a boldog emberek, akik ezt felismerik, és eszerint tudnak cselekedni, mint Mózes is – folytatta a homíliát Ternyák Csaba. Ahogy Mózes, mi is megkérdezhetjük: Ki vagyok én, hogy ezt cselekedjem? Isten szerint azonban az a fontos, hogy ő velünk lesz, és hogy ő meg tudja nekünk mutatni önmagát.

Ne azt kérdezd: „Ki vagyok én?”, hanem tekinteted Istenre vesd, ő az, aki naggyá tesz téged – hangsúlyozta szentbeszédében az egri érsek, hozzáfűzve: azok a boldog emberek, akik elindulnak az evangélium keskeny útján és végig is járják. Az út végén maga Jézus fog várni – biztatta a jelenlévőket.

Ternyák Csaba egri érsek kérdésünkre elmondta: az Egri Főegyházmegye számára a találkozó kiváló lehetőség, a papoknak az ifjúsági munkára, a fiataloknak arra, hogy részt vegyenek ifjúsági programokon, és közösségben megéljék a hitüket. Ugyanakkor Egerszalóknak kisugárzása van az egyházmegyén kívül is: ezt mutatja, hogy az ország több vidékéről, sőt határon túlról is vannak olyanok, akik évről évre eljönnek ide.

Az egri bazilika ének- és zenekara zenei szolgálatával színesített nyitómisét és a vacsorát követően a Kicsi Hang verséneklő együttes koncertjét élvezhették a résztvevők, majd fakultatív szentségimádással zárult a nap.

A fiatalok Kerényi Lajos piarista szerzetes és Ternyák Csaba egri érsek mellett előadóként találkozhatnak majd Palánki Ferenc egri segédpüspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ifjúsági referensével; Simon András grafikusművésszel; Csókay András idegsebésszel, agykutatóval; Béri László Renátó győri kármelita atyával; Csány Márton szalézi animátorral és Ewa Gamoń szalézi nővérrel is.

A szerzetesrendek közül többek között jelen lesznek az Ancillae Christi Regis Világi Intézmény, a Boldogasszony Iskolanővérek, a domonkos nővérek, a Don Bosco-nővérek, a Ferences Mária Misszionárius Nővérek, a jezsuiták, a Jézus Szíve Társasága, a Mária Iskolatestvérek, a Szent Erzsébet Nővérek Kongregációja, Szent Ferenc Kisnővérei, a Szociális Testvérek Társasága és a Vianney Testvérek a Tisztuló Lelkekért közössége.

A találkozón fellép az Egri Főegyházmegye ifjú papjaiból álló PáterRock együttes, a Szalók Band, a For You a cappella vokálegyüttes, a Kapocs zenekar. Lesz „tavi beszéd” a községben található víztározónál, valamint passiójáték is.

Forrás: Magyar Kurir

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison