"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2015. július 4., szombat

Jehova Tanúi: Kinek a közvetítője Jézus?

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

Jézus vajon Jehova Tanúinak is közbenjárója?
Hány közvetítő van Isten és emberek között?

"Jézus Krisztus nem közvetítő Jehova Isten [az Atya] és az emberiség között. Ő közvetítő a mennyei Atya [Jehova Isten]
és a spirituális  Izrael népe között, melynek száma 144 000-re van korlátozva."
"Éppen úgy, ahogy az ősi Izrael nemzete a közbenjáró Mózes által volt szövetségi kapcsolatban Jehova Istennel, úgy a szellemi Izrael nemzete, „az Isten Izraele” is közbenjáró által van vele szövetségi kapcsolatban (Galata 6,16). Úgy van az, ahogy Pál apostol írta keresztény munkatársának: „Egy Isten van és egy közbenjáró Isten és az emberek között, az ember Krisztus Jézus” (1Timótheus 2,5). Vajon Mózes volt Jehova Isten és az általános emberiség között a közbenjáró? Nem, ő Ábrahám, Izsák, és Jákob Istene és testi leszármazottaik nemzete között volt közbenjáró. A Nagyobb Mózes, Jézus Krisztus szintén nem az egész emberiség Közbenjárója Jehova Istennél. Ő Közbenjáró Jehova Isten az ő mennyei Atyja, és a szellemi Izrael nemzete között, amely 144 000 tagra van korlátozva. Ez a szellemi nemzet olyan, mint Jehova juhokhoz hasonló gyermekeinek kicsiny nyája (Róma 9,6; Jelenések 7,4)." (Világraszóló biztonság a "Béke fejedelme" alatt, 1. fejezet, 16. bek., 1986)
"Mert e g y Isten van, és e g y közvetítő Isten és emberek között: egy ember, Krisztus Jézus" (1Tim 2,5 ÚVF)

"Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus" (1Tim 2,5 Károli, MBT)

"Hiszen egy az Isten, egy a közvetítő is Isten és ember között: az ember Krisztus Jézus" [1Tim 2,5 Szent Jeromos]

Forrás: jehovatanui.blog.hu

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Apologéta: nos ez a tipikus félremagyarázás, vagy másképpen egy síkú értelmezés.