"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2015. július 28., kedd

Homofób Isten vs. Biblia használata közelharcban

Facebook kép
"Férfiúval ne hálj úgy, ahogy asszonnyal hálnak; utálatosság az." [Lev 18,22.]
"Jézus azt mondta neki: Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!" [Jn 8,11]

Hát igen. Jelenleg már ott tartunk, hogy az emberbőrbe bújt sátán kinyilatkoztatta, hogy Isten homofób. Ugyanis a mai posztban Balavány György implicite ezt állítja. Megpróbálja igazolni, hogy a bűn (A bűn Isten parancsait tudva és akarva megszegni!) nem bűn, csak homofóbok (Homofóbia: szó jelentése félelem, idegenkedés a homoszexualitástól, illetve a homoszexuálisoktól.) a keresztények. A fentiek tükrében ez az idegenkedés tartalmazza azt is, hogy meg akarják tartani Isten parancsait, tanítását, bűn nélkül élni és gyermekeiket is ezek szerint kívánják felnevelni. 

De ezt egy idióta újságíró (aki egykoron, ha jól emlékszem kereszténynek definiálta magát, csak eladta a lelkét fausti módon a mammonnak) másképpen értelmezi és saját "kitérését" az isteni rendből, jónak és követendőnek próbálja eladni. Nos ha Isten parancsainak, tanításának a megtartása és aszerinti élni akarás homofób, akkor én büszkén vállalom, hogy homofób vagyok.

Ugyanis a megbocsátó és szerető Isten fián keresztül Szent János apostol evangéliuma szerint a következőket mondta a (bűnös) házasságtörő asszonynak, amikor meg akarták kövezni:
"Jézus kiment az Olajfák hegyére, majd kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köré sereglett, s ő leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá: „Mester, ezt az asszonyt röviddel ezelőtt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?” Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék, s vádolhassák. Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. De tovább faggatták, azért fölegyenesedett, és azt mondta nekik: „Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!” Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön, ők meg ennek hallatára eloldalogtak, egyikük a másik után, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középütt álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett és megszólította: „Asszony, hova lettek? Senki sem ítélt el?” „Senki, Uram” - felelte az asszony. Erre Jézus azt mondta neki: Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!"
[Jn 8,1-11]
A fentiből az következik, ha exegézis (szöveg magyarázatot) akarok végezni, vagy még inkább végzek, akkor a teljes könyv kontexusát kell figyelembe venni. Talán már említettem, hogy sok-sok évvel ezelőtt - még a Novus Ordoban - egyszer mondtam a plébánosomnak, ha kézbe veszem a szentírást és elkezdem a szövegeket kiragadni összefüggéséből, majd újra összerakok egy saját értekezést, akkor még azt is kihozhatom a Szentírás alapján, hogy nincs Isten (Uram bocsásd meg kijelentésemet.). De az evangéliumi idézet mellett még megemlíthetem a katolikus szentgyónást is, ahova bűnbánó lélekkel járulni, azzal a szándékkal, hogy nem akarok többé bűnt elkövetni. Ezt fejezem ki a gyónásban az Absulutio (feloldozás) után a következőkkel: "Erősen fogadom, hogy kerülöm a bűnt és a bűnre vezető alkalmat."

A fenti evangéliumi idézetből is jól látszik a különbség az Ószövetség (Istene, aki nevelő, tanító és büntető volt) és az Újszövetség (a megbocsátó és szerető Isten) között. Mert Mózesnek mit parancsolt az ószövetségi Isten? "... ezt az asszonyt röviddel ezelőtt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. ..." És mit mond az újszövetségi Isten Jézus száján keresztül? "Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!" De az Újszövetségből Szent Pál Apostolnak a rómaiakhoz írt levele alapján tudjuk, hogy:
"A férfiak hasonlóképpen abbahagyták az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, vagyis férfi férfival űzött ocsmányságot. De meg is kapták tévelygésük megszolgált bérét."
[Róm 1,27]
Én nem sértődöm meg, ha homofóbnak neveznek, viszont KIKÉREM magamnak, hogy egy Balavány György keresztény testvérének nevezzen.

Kedves, valóban keresztény testvérem!

Légy büszke arra, ha homofóbnak neveznek és tartanak, mert akkor Isten parancsait megtartva élsz és azt sugárzod ki magadból, azt pedig a sátán nehezen emészti meg

Apologéta

Balavány György: A Biblia használata közelharcban


Egykor magam is pontosan úgy vélekedtem, mint a homofób keresztény testvéreim. Ráadásul meg is sértődtem, ha valaki homofóbnak nevezett; azt feleltem ilyenkor, hogy szeretem én a melegeket, „csak” a bűnüket gyűlölöm.

„Az Egyesült Államokban nagyon meghatározó úgynevezett evangéliumi (evangelical) keresztyénség, valamint a tradicionális, ún. »vasárnapi« keresztények közt csakugyan elég erős a konszenzus abban, hogy a homoszexulitás bűn. Ezt az úgynevezett »lepofozó szövegekre« (clobber texts), olyan bibliai idézetekre szokás alapozni, melyekben a szentírók kérlelhetetlen keménységgel foglalnak állást a homoszexualitással szemben. Pl. »Férfiúval ne hálj úgy, ahogy asszonyal hálnak; utálatosság az.« (3Móz. 18, 22.) Vannak szövegmagyarázói törekvések ezeknek az igehelyeknek a puhítására, olykor még azt is vitatva, hogy valóban azt olvassuk, amit olvasunk. Ez mindenképp érdekes, és annyiban méltányolandó, hogy egyes keresztények megpróbálják összhangba hozni a kőkeményen ítélkező bibliai részeket azokkal, amelyek Isten jóságáról és szeretetéről szólnak.

Tény, hogy ezekből a részletekből (hat ilyen van összesen a Bibliában) sokkal könnyebb levezetni a homofób, mint az empatikus álláspontot, különösen, ha a mai kultúra és társadalom fogalmi rendszerét erőltetjük bele az ókori szövegekbe. (Lásd még a modern törekvéseket arra, hogy Jézust konzervatívnak, liberálisnak, vagy épp szocialistának állítsák be.) Valójában sem a nemi irányultság kérdésköréről, sem melegjogokról nem tesz említést a Szentírás; egyszerűen azért, mert az ókori szerzők ilyen formában nem is ismerték ezeket a fogalmakat. (Apologéta: ez az utolsó mondat abszolút hazugság. Ismerték az újkori szerzők is, az ókori szerzők mellett)

Fura és kényes a helyzetem, úgy érzem, muszáj ennyi disclaimer-t közbeiktatnom: egykor magam is pontosan úgy vélekedtem, mint a homofób keresztény testvéreim. Évekig gondoltam és írtam, hogy a meleglobbi el akarja tiporni a házasságot és világuralomra tör. Ráadásul meg is sértődtem, ha valaki homofóbnak nevezett; azt feleltem ilyenkor, hogy szeretem én a melegeket, »csak« a bűnüket gyűlölöm. Nagyon nem volna ízléses tehát lehurrognom vagy kigúnyolnom azokat, akik ugyanúgy beszélnek most, mint egykor én. Lépésről lépésre jutottam addig a pontig, hogy megtérjek a homofóbiából, és belássam, hogy amikor a hideg textusokra koncentráltam, a Nagy Kontextus nélkül, akkor csak a halott betűket és szavakat engedtem beszélni – a mögöttük lélegző, könyörülő és irgalmas Istent nem. Ezt szégyellem és sajnálom. Az egyik büntetésem, hogy mindig fejbe lehet vágni a korábbi mondataimmal.” (Apologéta: nemcsak a korábbi mondatokkal lehet fejbe vágni a szerzőt, hanem jelenlegi mondataival is. Jobb lett volna, ha közlési kényszerét a sutba dobja, száját befogja, a számítógépe billentyűzetébe egy liter vizet önt, hogy használhatatlan legyen. Isten legyen irgalmas hozzá.)

Forrás: kereszteny.mandiner.hu (hvg.hu)

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison