"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2015. május 1., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 78. rész - "Night club"-i akolitusi szolgálat az oltárnál

"Kerüljétek az erkölcstelenséget! Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testén kívül van, de a kicsapongó a tulajdon teste ellen vét. Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi? [1Kor 6,18-19]

A mai abúziás képek még 2007-ben készültek (ki volt akkor a zsinati egyház feje, a pápa?) egy héttel a Summorum Pontificium megjelenése előtt. Igaz Benedek pápa jótéteménye a Summorum Pontificum (nem azért mert engedélyezte - nem kellett engedélyezni -, hanem mert visszahelyezte régi fényébe) a tridenti rítusú szentmise (az egyház közel kétezer éves római liturgiája) nyilvánossá tétele, de ettől még az ő pontifikátusa alatti a képeken ábrázolt erkölcstelen, megszentségtelenítő szolgálat. Isten legyen irgalmas mindegyikükhöz.Forrás: traditioninaction.org

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison