"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2014. szeptember 25., csütörtök

Magyar taggal is bővül a Nemzetközi Teológiai Bizottság [kiegészítéssel]

Ferenc pápa öt évre (2014-2019) kinevezte a Nemzetközi Teológiai Bizottság 30 új tagját, köztük van Dr. Dolhai Lajos magyar teológus, egri főiskolai tanár - tájékoztat a Vatikáni Rádió és az Egri Főegyházmegye. Főtitkár lett a francia domonkos, Serge-Thomas Bonino. A kinevezettek névsorát olvasva megállapíthatjuk: az országokat tekintve az új kinevezésekkel a lehető legnemzetközibb lett a Nemzetközi Teológiai Bizottság. Vannak köztük világi papok, különböző rendekhez tartozó szerzetespapok, egy amerikai és szlovén szerzetesnő, három nőprofesszor (Kanada-Anglia, Ausztrália és Ausztria-Németország képviseletében).

Ezúton közétesszük Dr. Dolhai Lajos szakmai önéletrajzát.

1952. március 11-én született a Szabolcs- megyei Ajak községben. Középiskolai tanulmányait a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban végezte. 1977-ben szentelték pappá. Teológiai doktori diplomát 1978 a Budapesti Hittudományi Akadémián szerzett, majd két évig folytatott szentségtani-liturgikus teológiai tanulmányokat a római Szent Anzelm Egyetemen, ahol szaklicenciátust szerzett. 2002-ben habilitált a PPKE Hittudományi Karán, 2009 óta a Teológiai Kar magántanára.

1981 óta folyamatosan tanít az Egri Hittudományi Főiskolán, a dogmatika és az ökumenikus teológia tanára. 2008-ig a főiskolán a hittanári szak tanszékvezetője volt. 1981-től 1996-ig a prefektusi tisztséget is betöltötte az Érseki Papnevelő Intézetben. 1994-ben nevezték ki a Szeminárium vice rektorának, 2008 szeptemberében lett az Egri Hittudományi Főiskola rektora. Négy évig a Magyar Rektori Konferencia Hittudományi Bizottságának elnöke volt. A MKPK Liturgikus Bizottsága Szakértői Testületének tagja. 1991 óta az Egri Érseki Főszentszék kötelékvédője.

Szakterülete a szentségek és a liturgia teológiája. Könyvei mellett rendszeresen jelennek meg tanulmányai teológiai folyóiratokban, cikkei pedig főként az Új Ember c. katolikus hetilapban. 2012-ben megkapta a Stephanus-díjat. Az Egri Főszékesegyházi káptalan tagja. II. János pápa 1999-ben tüntette ki pápai prelátusi címmel.

Forrás: Magyar Kurír

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Apologéta: Dr. Dolhai Lajosról tudni kell, hogy a dogmafejlődés (a dogmafejlődésről ITT is lehet olvasni) zászlóvivője és tanítója. Ebben a blogban többször volt szó erről a kérdésről, ami - véleményünk szerint - egyértelműen bizonyítást nyert, hogy eretnekség, és ez ellen lépett fel teljes pápai hatalmával Szent X. Piusz pápa, amikor bevezette az antimodernista esküt:
"Szívből elfogadom a hittanítást, amely ugyanazzal az értelemmel s mindenkor ugyanazzal a jelentéssel hagyományozódott reánk az apostoloktól az egyházatyák által. Teljességgel elvetem ezért a dogmák fejlődésének eretnek gondolatát, miszerint a dogmák jelentése változik és különbözik attól, amit az egyház korábban hirdetett.
A szent dogmáknak örökre meg kell őrizniük azt a jelentést, amit az Anyaszentegyház valaha tanított, s attól soha sem térhet el egy mélyebb betekintés nevében vagy örve alatt... Ha valaki azt állítaná, hogy a tudományos haladásra való tekintettel valaha lehetséges lesz az egyház dogmáit attól eltérően értelmezni, ahogyan azt az egyház értelmezte és értelmezi, kiátkozás sújtsa!"
Ebből következik az is, hogy abszolute modernista felfogású.