"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2014. szeptember 20., szombat

Jehova Tanúi: “Tekintsd úgy kiközösített szeretteidet, mintha Jehovah ölte volna meg őket és ne gyászold őket!”

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

Bizonyára az egyik leggroteszkebb propaganda részeként, amit az Őrtorony Írói osztálya valaha is kitermelt, Jehova Tanúit arra kérik, hogy úgy tekintsenek kiközösített családtagjaikra, mint akik nem csupán halottak, hanem mint akiket Jehovah ölt meg. Ilyen személyekként nem szabad őket gyászolni.

Mennyire megrendíthette ez Áront és a család többi tagját! És milyen nagy hitpróba lehetett, hogy nem gyászolhatták meg Nádábot és Abihut!” mondja a legújabb, november 15-i Őrtorony magazin a 14. oldalon, amikor leírja Áron fiainak, Nádábnak és Abihunak a lemészárlását mennyből jövő tűzzel. “Te megőrzöd a szentségedet azáltal, hogy nem tartasz kapcsolatot kiközösítettekkel, legyen szó akár a rokonaidról, akár másokról?

A bizarr kapcsolat Nádábbal és Abihuval egy 2011-es hasonló cikk folytatása, melyben a bibliai beszámolót arra használták fel, hogy bűntudatot keltsenek a Tanú szülőkben annak érdekében, hogy elkerüljék a “szükségtelen érintkezést” bármely kiközösített fiúval, vagy lánnyal.

Gondolj csak bele, hogyan érezhette magát, miután a fiai, Nádáb és Abihu „törvénytelen tüzet ajánlottak fel” Jehovának, és Ő megölte őket ezért. Így a szüleiknek már nem volt lehetőségük kapcsolatot ápolni velük… A tanulság egyértelmű. A Jehova iránt érzett szeretetünknek erősebbnek kell lennie annál, mint amit a hűtlen családtagunk iránt érzünk.” (w11 7/15 32. old.)

Mondanunk sem kell, annak érdekében, hogy megidézhesd a gonoszok haladéktalan lemészárlását Isten kezétől annak igazolására, hogy teljes közösségmegvonást alkalmazol a vallást elhagyókkal szemben, először is egyértelmű bizonyítékra van szükséged, hogy a kérdéses vallást egyedüliként támogatja Isten – ami egy olyan állítás, amit szinte minden vallás fenntart magának.

Az Őrtorony még mindig adós egy olyan írással, ami legalább megközelítené, hogy az isteni támogatás konkrét bizonyítékaként említhessük. Mindössze arra kéri a Tanúkat, hogy higgyék el, Jézus láthatatlanul a Földön tartózkodott 1914 és 1919 között és arra használta fel ezt az időszakot, hogy ‘megtisztítson’ és kiválasszon egy szervezetet, melyet láthatóan mind a mai napig ‘tisztogat’ – az Őrtorony Társulatot.

A bizonyítékok teljes hiánya az Őrtorony isteni vezetettségének támogatására egyszerre abszurddá és obszcénné tesz bármiféle erőltetett párhuzamot az isteni kivégzés és kiközösítés bibliai leírásaival.

Bárcsak az Őrtorony újra felfedezné azt a logikát és méltányosságot, ami arra a megállapításra vezette egy 1947-es Ébredjetek! cikkben, hogy a kiközösítés (vagy “exkommunikáció”) gyakorlata az “egyházi hatalom és a világi zsarnokság” eszköze, mely “teljes mértékben idegen a bibliai tanításoktól.”

Az 1947-es cikk letölthető ezeken a linkeken: 1. oldal  | 2. oldal

Ehelyett a Tanúkat egy manipulatív dogmával bombázzák (ennek központjában az 1Kor 5:11 hibás értelmezése áll), ami arra irányul, hogy szétszedjék a családokat az Őrtorony érdekeinek kedvéért. Még az e-mailek küldését is megtiltják a kiközösített személyeknek egy másik friss magazin szerint.

“Ne keress ürügyet arra, hogy kapcsolatot tarts a kiközösített családtaggal, például e-mailben.” (w13 1/15 16. old. par. 19)

Noha könnyű lehet az Őrtorony elzárkózott Vezető Testületének és íróseregének kiköpnie magából ezt a botrányos anyagot, a hatás hétköznapi emberek számára, akik csupán egyszerűen el akarnak hagyni egy vallást, amiről felfedezték, hogy hamis, nagyon is kézzelfogható, ahogyan azt a legújabb 2014-es globális kutatásunk mutatja.

Bármilyen megnyugtató is legyen, hogy a fenti kérdést megválaszoló kiközösítettek és elkülönültek 23%-a azt mondja, NEM kerülik őket a családtagjaik, ez a szám nem valószínű, hogy növekedni fog, tekintettel a kényszerítés rendületlen áramlására Brooklynból.

Én személyesen hiszem azt, hogy el fog jönni az az idő, amikor minden vallási szervezet, amely adómentes kíván lenni, vagy jótékonysági státuszt kér magának, felelősségre vonható lesz az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 18. cikkelye alapján, amely elismeri az egyén vele született jogát, hogy “megváltoztassa vallását, vagy hitét.”


Ahogyan azonban az Őrtorony tovább nyomul erőfeszítéseivel, hogy megfossza az embereket ettől az alapvető jogtól erkölcstelen közösségmegvonási eljárása segítségével, ez az idő nem jöhet el elég hamar.

Forrás: jehovatanui.blog.hu

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison