"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2014. október 14., kedd

Nyílt levél Székely János Esztergom-budapesti segédpüspöknek

Főtisztelendő Püspök Atya! Kedves János!

Bizony, nem most volt az, amikor Érsekvadkerten, Néder Géza prépost atya társaságában órákat beszélgettünk a világ dolgairól egy-egy általatok celebrált mise után, amelyen én orgonáltam. Te akkor kezdted gyakorló papi pályafutásodat. Káplánként a szíveden viselted a cigány pasztorációt, az értelmi fogyatékosokkal való törődést, és sok számos olyan feladatot, amelynek elvégzésére másnak nemigen fűlt a foga.Tetted ezt egy olyan közegben, amelyet Géza atya, a sokak által meghurcolt, mégsem hajló, mégsem törő, nagyszerű, nagymarosi sváb származású plébános biztosított a számodra.

Most Géza atya emlékére kérlek, gondolkodj el a szavaimon!

Vajon cigány származású magyar polgártársaink lelki gondozása, vagy az általad már akkor is olyannyira preferált zsidó-magyar barátság mellett nektek, ott a klérusban belefér-e az időtökbe, hogy legalább egy expozéban elítéljétek azokat a deviáns, magamutogató, embernek aligha nevezhető férgeket, akik a katolikus keresztény értékrendet fényes nappal, Budapest belvárosában lábbal tiporják?

Vajon kineveltek-e a mostani papság köréből akár csak egyetlen egy olyan embert is, mint az ortodox Kirill pátriárka, aki a keresztet felmutatva maga állt oda a deviáns menet elé, és kergette el őket Isten Szent Nevében? [Apologéta: NEM! NEM! NEM!]

Vajon a „szeresd felebarátodat” isteni parancsa meddig engedi nektek, ott az Anyaszentegyház vezetésében eltűrni, hogy egy magamutogató ember, papi reverendában, a megváltásunk jelét hordozó Szent Kereszttel mellén, egy férfi hímtagot ábrázoló zászlót lobogtasson, miközben tőle jobbra és balra félmeztelen nők vonaglanak, lábai előtt pedig 8-10 éves forma kisgyerekek színes lufikkal sétálnak?

János, ne sértődj meg azon, amit most mondani fogok, de… Ti püspökök és papok tegnap [Apologéta: a poszt 2014. július 6-ai] cserbenhagytátok a híveiteket. Te pedig, mint egyetemi docens, cserbenhagytad diákjaidat is. Az első sorokban kellett volna állnotok, hogy amiként Krisztus Urunk a kufárokat ostorral kergette ki a templomból, úgy kergessétek haza ezeket a szerencsétlen, megtévedt lelkeket.

János!

Én azt mondom, vedd magadra ezt a keresztet is! Más úgyse fogja! És különösen azért kellene neked ezt a feladatot felvállalnod, mert a társadalmi-oktatási-kulturális szakterületet választottad fő tevékenységi körödül!
Varga B. Tamás

Forrás: facebook.com

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, 

Apologéta: ilyen papok csak a katolikus tradícióban 'teremnek'. Hol van már az az idő, amikor egy Zadravec István püspök, megalapította és működtette az ABC [Anti Bolsevista Commite] Egyesületet a patkányköztársaság leverése után, majd az 1956-s megtorlásban kirúgott szeminaristákat titokban [több pap társával] tovább tanította, felkészítette és pappá szentelte őket.