"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

2015. december 11., péntek

Eretnekség!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Barbarins bíboros bérmálása Lyonban

"A Lélek világosan állítja, hogy a végső időkben némelyek elpártolnak a hittől, megtévesztő szellemekre és sátáni tanításra hallgatnak." [1Tim 4,1]

És a sátán elérte amit (többek között) akart. Luther Márton hülyesége, ötszáz évvel az eretneksége után a római rítusú Katolikus Anyaszent egyház bíborosa a Krisztus által alapított szentségnek a szentségét szünteti, meg azzal, hogy püspöke (aki mellesleg érsek és bíboros Lyonban) egy szektás lutheránussal szolgáltatja ki a (ezáltal nem)szentséget. Gyakorlatilag megkezdi azt devalvációt, ami oda fog elvezetni, hogy Urunk Egyháza [Mt 16,18] - itt és most a II. Vatikáni Zsinati egyházra gondolok, mert a tradíció Krisztusból fakad és ő tartja meg kétezer éves hitében - egy lesz. A püspököt minimum eretnekség miatt laicizálni és kiközösíteni kellene, de mit várjon az ember a zsinati egyház vezetésétől, a püspöki kollegalitásra (át)épített vezetéstől?


Forrás: traditioninaction.org

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison